Database met topvrouwen onder vuur

4 mei 2015 | Door redactie

Topvrouwen.nl – het initiatief om meer vrouwen in hoge bestuursfuncties te krijgen – is een succes. Er staan inmiddels ruim 700 vrouwen in de database. Toch levert het ook discussie op. De Tweede Kamer heeft onlangs via een motie gevraagd om te stoppen met de database omdat de overheid op de stoel van headhunters zou plaatsnemen.

In het bericht ‘Helpt u vrouwen naar de top?’ heeft u eerder kunnen lezen dat minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) diverse stimuleringsmaatregelen treft om meer vrouwen in hoge functies te krijgen bij grote ondernemingen. De website Topvrouwen.nl – een initiatief van het ministerie van OCW en VNO-NCW biedt bedrijven en werving- en selectiebureaus onder voorwaarden toegang tot de profielen van vrouwen die per direct beschikbaar zijn voor deze banen.

Toegang tot database bij 50% vrouwen op de longlist

Onlangs diende de Tweede Kamer een motie in om te stoppen met de database, omdat de overheid zich als headhunter zou opstellen, wat marktverstorend zou werken. In haar reactie op de motie (pdf) geeft Bussemaker aan dat voor het Nationaal Register (dat de databank beheert) precies dezelfde regels gelden als voor andere werving- en selectiebureaus. Andere werving- en selectiebureaus krijgen toegang tot de databank als ze beloven om bij een vacature ten minste 50% van de kandidaten op de longlist uit vrouwen te laten bestaan. De minister zet de databank niet stop, omdat ze dat zonde vindt voor de kandidaten en omdat ze de goodwill vanuit het bedrijfsleven niet teniet wil doen. Wel heeft ze toegezegd om de Kamer in oktober te informeren over de voortgang van het project.

Liever geen dwingend vrouwenquotum

In 2016 moeten de raden van bestuur en de raden van toezicht voor 30% uit vrouwen bestaan. Met onder meer Topvrouwen.nl wil de minister een dwingend vrouwenquotum voorkomen, omdat dit minder effectief zou zijn.