Geen schadevergoeding voor sollicitant na negatieve referentie

Een werkgever kan bij een benadering voor referenties negatieve informatie over een ex-werknemer geven. Dit zorgt er niet per definitie voor dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de ex-werknemer daardoor lijdt.

30 augustus 2018 | Door redactie

In een sollicitatietraject kan een werkgever informatie opvragen bij ex-werkgevers van een sollicitant, zodat hij beter kan beoordelen of de sollicitant geschikt is voor de functie. Voor het inwinnen van deze referenties moet de werkgever de sollicitant informeren. De kans bestaat dat een ex-werkgever informatie verstrekt die ertoe leidt dat de sollicitant de baan misloopt. Een ex-werkgever kan aansprakelijk zijn voor de schade die zijn referentie de sollicitant bezorgt. In een recente zaak bij het hof in Leeuwarden was de vraag of een schadevergoeding verschuldigd was.

Werknemer noemt oude werkgever niet op zijn cv

Een invaldocent Duits was net begonnen bij een nieuwe school, toen zijn werkgever een bericht over hem ontving van een ouder. De docent zou bij een andere school al na korte tijd zijn ontslagen. De werknemer had deze werkgever niet in zijn cv genoemd. Na overleg met de werknemer nam de school contact op met de ex-werkgever om informatie in te winnen (tool). De docent bleek (mede) te zijn ontslagen wegens zijn gedrag richting vrouwelijke docenten en leerlingen. Feiten ontbraken echter en de docent ontkende, waarna hij het voordeel van de twijfel kreeg. Maar al snel ontving ook de nieuwe school klachten. De docent zou meisjes nakijken in de les en ze ‘per ongeluk’ aanraken.

Afwijzing na genuanceerde referentie

Na afloop van zijn contract solliciteerde de docent bij weer een andere school. Zonder overleg gaf hij zijn vorige werkgever op als referent. De scholen hadden vervolgens contact met elkaar. De stafmedewerker P&O vertelde dat er klachten over de docent waren binnengekomen, maar dat er geen feitelijke incidenten waren geweest en dat de problematiek goed was besproken. Toch werd de docent op basis van de referentie (tool) afgewezen. Hij startte een zaak om het handelen van zijn ex-werkgever als onrechtmatig te laten verklaren. Ook wilde hij een schadevergoeding van € 12.600.

Geen bewijs van onjuiste informatie van referent

De kantonrechter wees de vorderingen af en in hoger beroep deed het hof dit ook. Het hof overwoog onder meer dat een ex-werkgever die ervoor kiest een referentie af te geven een correct beeld van de ex-werknemer moet verstrekken. Noodzakelijke informatie achterhouden levert aansprakelijkheid op. Uitgangspunt is dat een referent zo veel mogelijk relevante informatie mag en zelfs moet geven aan de potentiële werkgever. Wat relevant is, hangt af van veel factoren. Het hof vond het onvolledige cv van de docent een cruciaal gegeven. Het was logisch om over de bijhorende gebeurtenissen te informeren. Bewijs van het bewust aanleveren van onjuiste informatie ontbrak.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 augustus 2018, ECLI (verkort): 7492