Hoe gaat uw organisatie om met personeelskrapte?

Organisaties vinden het steeds lastiger om geschikt personeel te vinden. UWV heeft daarom op een rij gezet welke concrete oplossingen werkgevers toepassen voor moeilijk vervulbare vacatures.

5 juli 2018 | Door redactie

Een paar jaar geleden waren er vooral personeelstekorten in de techniek en ICT, maar inmiddels ontstaat er in steeds meer richtingen krapte. Dat stelt UWV op basis van een analyse van moeilijk vervulbare vacatures (pdf). Dit jaar zullen er ruim een miljoen vacatures zijn. De personeelstekorten belemmeren organisaties om te groeien. Dit probleem heeft ook de aandacht van het kabinet, dat met een uitgebreide aanpak de arbeidsmarkt wil verbeteren. In een document voor werkgevers (pdf) licht UWV toe welke maatregelen werkgevers zelf kunnen nemen. Per oplossing geeft de instantie een voorbeeld uit de praktijk.

Scholing, arbeidsvoorwaarden, vitaliteit en robots

Snelle oplossingen van werkgevers voor moeilijk vervulbare vacatures zijn intensiever werven (door meer wervingskanalen in te zetten en geld te investeren in bemiddelaars), functie-eisen aanpassen, arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker maken (hoger salaris, direct een vast contract) en werknemers vragen om meer uren te werken. Maar soms zijn meer structurele oplossingen nodig. UWV ziet op basis van de praktijk grofweg drie strategieën van en voor werkgevers:

  • Aanboren van nieuw talent. Dit kan door werknemers of werkzoekenden te scholen, studenten te interesseren, te kiezen voor arbeidsbeperkten en vluchtelingen of in andere regio’s of het buitenland te werven.
  • Werk anders organiseren. Denk aan het herverdelen van taken (schaars personeel richt zich op kerntaken), uitwisselen van personeel tussen organisaties, verhuizen naar of vestigen in een regio waar het werven van nieuwe werknemers makkelijker zal zijn en de inzet van technologie (zoals robots).
  • Binden en boeien van personeel. Hieronder vallen de oplossingen vanuit goed werkgeverschap, zoals investeringen in vitaliteit en de werksfeer, het opzetten van zelfsturende teams, betere arbeidsvoorwaarden, profilering van het werkgeversmerk en ook scholingsmogelijkheden.

Hulp bij het vinden en binden van personeel

UWV adviseert werkgevers om ervaringen met andere werkgevers uit te wisselen. Ook zijn er diverse organisaties die werkgevers advies kunnen geven, zoals brancheorganisaties, opleidingsfondsen, werkgeversservicepunten en leerwerkloketten.

Bijlagen bij dit bericht

Arbeidsovereenkomst
E-learning | VideoCollege 28 minuten
Werven en selecteren
E-learning | VideoCollege 44 minuten