Jongeren werft u via social media

27 oktober 2010 | Door redactie

Heeft uw organisatie de komende jaren te maken met een massale uittocht van babyboomers, dan moet u nu al investeren in nieuw personeel. Mikt u daarbij vooral op jongeren, dan moet u zich realiseren dat zij anders over werk denken dan voorgaande generaties. Het vereist ook een andere manier van werven. Bent u een aantrekkelijke werkgever voor jongeren?

Door vergrijzing en ontgroening worden jongeren schaarser op de arbeidsmarkt en daarmee belangrijker voor u als werkgever. Het is dus nuttig om te weten hoe jongeren tegen werk aankijken. Jongeren zijn zelfbewust en mondig en denken – meer dan ouderen – dat zij leidinggevende kwaliteiten hebben. Een goede individuele verstandhouding met de werkgever vinden ze belangrijker dan zaken collectief (bijvoorbeeld via de vakbond of ondernemingsraad) regelen.

Werven via social media

Het is één van de conclusies uit De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt, een onderzoek naar de vraag hoe jongeren geboren in 1986 of later over werk denken. Om jongeren te bereiken, moet u ook andere wervingskanalen gebruiken. Ze groeien op in een kennisintensieve samenleving en staan via laptop en mobiele telefoon continu in verbinding met de wereld. Werven via social media zal u meer opleveren dan de traditionele personeelsvacature.

Talenten ontwikkelen

Ook willen jonge werknemers graag in korte tijd veel ervaring opdoen. U kunt hierop inspelen door een contract van één of twee jaar aan te bieden voor een ‘startbaan', waarin jongeren aan verschillende functies kunnen ruiken en daarnaast een traject volgen om hun talenten te ontwikkelen. Deze grillige generatie - die veel aan 'jobhoppen' doet - aan uw organisatie binden, zal niet eenvoudig zijn. Daarom wordt maatwerk in arbeidsvoorwaarden belangrijker dan ooit. Binden zal misschien niet lukken, boeien mogelijk wel.