Kabinet pakt krapte op de arbeidsmarkt aan

14 april 2022 | Door redactie

Vanwege de arbeidsmarktkrapte heeft het kabinet het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ gepubliceerd. Doel is om de krappe arbeidsmarkt te benutten voor de begeleiding van mensen die (langdurig) aan de kant staan, naar werk of een leerwerktraject.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in het vierde kwartaal van 2021 387.000 openstaande vacatures en bestond het onbenut arbeidspotentieel uit 1,2 miljoen mensen. Onder het onbenut arbeidspotentieel vallen werklozen die willen werken en werkenden die meer uren willen werken. Het actieplan is gericht op de korte termijn kansen die de krapte biedt voor deze doelgroep. Het kabinet ziet namelijk vooral kansen voor mensen die extra begeleiding nodig hebben of niet (direct) voldoen aan alle vacature-eisen. Door meer werkgevers ervaring op te laten doen met het werven van mensen uit het onbenut arbeidspotentieel kan er een cultuur- en gedragsverandering bij werkgevers plaatsvinden, waardoor zij hun wervingshorizon mogelijk verbreden.

Extra aandacht voor vier wervingsroutes

Het plan is om het zoekgedrag van werkgevers en werkzoekenden te veranderen en zo mismatches tussen vraag en aanbod te verminderen. Ook wordt er ingezet op het verbeteren van de informatievoorziening over de regionale dienstverlening (onder meer werkgeversservicepunten en Regionale Mobiliteitsteams) en het vergroten van de vaardigheden van werkzoekenden door middel van scholing. Dit gebeurt onder meer met een landelijke en regionale campagne, waarin extra aandacht wordt geschonken aan vier in de praktijk relatief weinig gebruikte, maar wel beproefde wervingsroutes:

Maximaal € 7.500 subsidie per werkgever

Ook werkt het kabinet aan een subsidieregeling om werkgevers te stimuleren mensen uit het onbenut arbeidspotentieel, die extra begeleiding nodig kunnen hebben, aan te nemen. Werkgevers kunnen € 1.500 subsidie krijgen per plaatsing via één van de vier wervingsroutes, met een maximum van € 7.500 per werkgever bij vijf plaatsingen of meer. De subsidieregeling wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Het streven is om de regeling rond de zomer te publiceren.

Bijlagen bij dit bericht