Leeftijdsonderscheid in vacatures per 2018 niet toegestaan

5 december 2017 | Door redactie

Per 1 januari 2018 mag een werkgever geen leeftijdsonderscheid meer maken bij de werving van jongeren tot 27 jaar of ouderen boven de 50 jaar. Dit jaar is dat nog wel mogelijk.

Sinds een aantal jaar is het voor een werkgever toegestaan om vacatures aan te bieden die zich specifiek richten op jongeren van 18 tot 27 jaar of ouderen boven de 50 jaar. De vacature moet zich dan wel richten op de bestrijding van jeugdwerkloosheid of ouderenwerkloosheid (en dit moet ook expliciet in de vacature staan). UWV heeft laten weten dat dit vanaf volgend jaar niet meer is toegestaan. Maakt een werkgever dit leeftijdsonderscheid nog wel, dan kan er sprake zijn van leeftijdsdiscriminatie.

Leeftijdsonderscheid soms nog wel mogelijk

In de Verzamelwet SZW 2018 – die onlangs is goedgekeurd door de Eerste Kamer – is echter wel een maatregel opgenomen die leeftijdsonderscheid in vacatureteksten in de toekomst nog steeds mogelijk maakt. Hierin staat namelijk dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een algemene maatregel van bestuur kan bepalen dat een werkgever vacatures mag toespitsen op bepaalde leeftijdscategorieën. Het maken van leeftijdsonderscheid zou in 2018 dus nog steeds toegestaan kunnen worden, maar hiervoor moet dan wel eerst een algemene maatregel van bestuur worden opgesteld.

Bijlagen bij dit bericht

Discriminatie signaleren op de werkvloer
E-learning | VideoCollege 12 minuten