Mannen uitsluiten voor vacatures, mag dat?

25 juni 2019 | Door redactie

De gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de werkvloer staat op dit moment volop in de aandacht. Onlangs maakte TU Eindhoven bekend dat zij per 1 juli alle vacatures voor vast wetenschappelijk personeel het eerste half jaar alleen open stelt voor vrouwen. Is dit wettelijk gezien toegestaan?

In principe mag een werkgever in een sollicitatieprocedure geen onderscheid maken op grond van bijvoorbeeld geslacht, leeftijd of handicap. Voor bepaalde groepen op de arbeidsmarkt mag de werkgever echter een voorkeursbeleid voeren. Het College voor de Rechten van de Mens geeft aan dat dit geldt voor:

  • vrouwen;
  • (bepaalde) etnische groepen;
  • gehandicapten en chronisch zieken.

Belangrijk is dat de werkgever kan aantonen dat er een structurele achterstand van één van deze groepen is. Daarnaast moet de werkgever in de vacature vermelden dat hij een voorkeursbeleid voert en uitleggen waarom hij dit beleid hanteert.

Vrouwen helemaal uitsluiten mag in principe niet

Een voorkeursbeleid houdt in dat de werkgever bij gelijke geschiktheid de voorkeur kan geven aan bijvoorbeeld een vrouw, omdat er sprake is van een structurele achterstand van vrouwen binnen bepaalde posities. Andere groepen – in dit geval mannen – helemaal uitsluiten in de sollicitatieprocedure mag in principe niet. Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden mag een werkgever hiervan afwijken. Zo heeft het College in het verleden geoordeeld dat TU Delft tien wetenschappelijke functies alleen mocht openstellen voor vrouwen, omdat er sprake was van een ernstige achterstand van vrouwelijke wetenschappers in relatie tot het aanbod op de arbeidsmarkt.

Voorkeursbeleid voor ouderen moet in de wet staan

Overigens mag een werkgever ook een voorkeursbeleid voeren voor bepaalde leeftijdsgroepen, zoals jongeren of ouderen, maar dit kan alleen als het voorkeursbeleid onderdeel is van een doelgroepenbeleid. Dit moet dan wel in de wet geregeld zijn.