Meer personeelswerving via social media?

12 mei 2016 | Door redactie

Hoewel steeds meer organisaties social media inzetten voor hun personeelswerving, is deze methode vaak niet de beste manier om een vacature in te vullen. Dit blijkt uit een enquête van UWV.

UWV vroeg zo’n 4.700 organisaties welke kanalen zij gebruiken voor de werving van nieuw personeel. Hieruit blijkt dat in 2015 bijna een vijfde van de werkgevers zijn vacatures onder de aandacht probeerde te brengen op social media zoals Facebook (tools), LinkedIn (tools) en Twitter (tools). In een vergelijkbare enquête van UWV in 2013 gaf nog minder dan één op de tien werkgevers aan social media te benutten als wervingskanaal.

Relatief weinig vacatures ingevuld via social media

Werkgevers kunnen via social media een grote groep potentiële kandidaten bereiken, maar de vraag is of zij op deze manier ook makkelijker vacatures invullen. De kans dat een vacature wordt ingevuld via een bepaald wervingskanaal – de succesquote – is voor social media lager dan voor alle andere wervingskanalen (tool) uit de enquête. Werkgevers doen er dan ook goed aan om de opbrengsten van hun investeringen in social media goed te monitoren en aandacht te hebben voor verschillen tussen sociale netwerken. UWV heeft werkgevers niet over die verschillen geënquêteerd.

Veel werknemers aangenomen via eigen website en relaties

Het benaderen van open sollicitanten was de methode die in 2015 gemiddeld de hoogste succesquote scoorde. In 91% van de gevallen vulden werkgevers hiermee een vacature in. Ook nam het succes van referral recruitment toe. Daarnaast hadden contact met relaties en uitzendbureaus een hoge succesquote, al blijkt uit het onderzoeksrapport (pdf) dat hierbij grote verschillen bestonden tussen organisaties op basis van het personeel dat zij zochten en hun bedrijfsomvang. In absolute aantallen dienden relaties en de eigen website het vaakst als aannamekanaal.