Merendeel afgestudeerde financials afkomstig van mbo

31 oktober 2022 | Door redactie

Recent bracht onderzoeksbureau Panteia het arbeidsaanbod van financiële, juridische en IT-technische specialisten in beeld. Inzoomend op de groep financials komen enkele belangrijke bevindingen naar voren. Zo had maar liefst 69% van financials die afstudeerden in 2021 een mbo-achtergrond.

Het onderzoek van Panteia, uitgevoerd in opdracht van de Belastingdienst, heeft als doel werkgevers met een maatschappelijke opgave te ondersteunen in de werving van financiële, juridische en IT-technische specialisten. Hoewel 69% van pas afgestudeerde financials uit 2021 een mbo-achtergrond heeft, zijn er binnen de subgroepen wel grote verschillen te zien. Zo heeft een groot deel van pas afgestudeerden Financiën een mbo-achtergrond, maar is dit nauwelijks het geval bij pas afgestudeerden Accountancy.

Zakelijke dienstverlening het populairst

Pas afgestudeerde financials vinden na hun opleiding het vaakst hun eerste baan in de zakelijke dienstverlening. Er doen zich kleine verschillen voor tussen specifieke specialisaties. Pas afgestudeerden Accountancy en Fiscaliteit stromen vooral – respectievelijk 26% en 74% – in, in de sector Zakelijke dienstverlening I, waar accountants- en belastingadvieskantoren te vinden zijn. Binnen de groepen Data & analyse en ICT stromen pas afgestudeerden vooral – respectievelijk 35% en 29% – de sector Zakelijke dienstverlening II in, naar een adviesbureau, kennisbureau of softwareontwikkelaar. Pas afgestudeerden Financiën en Juridisch maken het vaakst – respectievelijk 20% en 22% –  een eerste stap naar een uitleenbedrijf.

Baanwisselaars zijn vooral financieel en fiscaal specialisten

Van alle financiële, juridische en IT-technische specialisten afgestudeerd sinds 2012, wisselden in 2021 in totaal 93.835 specialisten van baan. Daarmee was deze groep meer dan vijf keer zo groot als de groep pas afgestudeerden. Baanwisselaars vormen dus een belangrijke bron voor werkgevers die op zoek zijn naar dergelijk personeel (artikel). Dit geldt vooral voor financieel en fiscaal specialisten. De groep baanwisselaars is bij deze specialisten meer dan zes keer zo groot als de groep pas afgestudeerden.
Ook bij doorstromers gaat de voorkeur uit naar de zakelijke dienstverlening. Opvallend is wel dat fiscaal specialisten bij een tweede stap minder vaak kiezen voor de zakelijke dienstverlening. Zij doen dat nog steeds het vaakst naar de sector Zakelijke dienstverlening I met een doorstroom van 45%, maar 14% kiest ook voor een overstap naar de overheidssector.