Ministerraad stemt in met wetsvoorstel eerlijk werven

7 juli 2020 | Door redactie

Organisaties worden mogelijk expliciet verplicht om over een antidiscriminatiebeleid te beschikken bij de werving en selectie van personeel. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat dit moet regelen.

De bedoeling is om het wetsvoorstel in het najaar naar de Tweede Kamer te sturen. De tekst van het wetsvoorstel wordt dan openbaar. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft alvast laten weten dat er een aantal zaken zijn gewijzigd ten opzichte van het concept dat eind 2019 werd gepubliceerd. Zo heeft ze een nieuwe naam bedacht: het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Ook brengt ze een onderscheid aan tussen kleine en grotere organisaties. Organisaties met minder dan 10 werknemers moeten hun beleid voor gelijke kansen mondeling kunnen toelichten, andere organisaties hebben een schriftelijke verplichting.

Mogelijk boete bij onvoldoende inzet voor gelijke kansen

Een organisatie die zich bij recruitment niet aantoonbaar inzet voor gelijke kansen, kan te maken krijgen met Inspectie SZW. De Arbowet geeft de toezichthouder straks meer bevoegdheden. Als Inspectie SZW een mondeling toegelichte werkwijze niet voldoende vindt om tot gelijke kansen bij de werving en selectie te leiden, kan de inspecteur ook van een kleine werkgever schriftelijk beleid tegen discriminatie eisen. Voldoet ook de schriftelijk vastgelegde werkwijze van een organisatie niet, dan volgt een eis tot naleving. Werkgevers die tekort blijven schieten, lopen het risico op een boete van maximaal € 4.500. De inspectie maakt deze boete openbaar.

Inspectieteam breidt uit voor toezicht op wervingsbeleid

Inspectie SZW bereidt zich voor op de nieuwe wetgeving door het team arbeidsmarktdiscriminatie en psychosociale arbeidsbelasting uit te breiden. Het gaat om een ruime verdubbeling van het aantal inspecteurs. In het afgelopen jaar zijn er extra, verkennende inspecties uitgevoerd bij uitzendbureaus en werkgevers uit verschillende sectoren. De meeste onderzochte uitzendbureaus bleken al over een antidiscriminatiebeleid te beschikken en een groot deel van de werkgevers gaf aan op de hoogte te zijn van het wetsvoorstel. Wel waren veel werkgevers nog niet bekend met zaken als de NVP-Sollicitatiecodecommissie of de checklist arbeidsmarktdiscriminatie.