NVP maakt sollicitatiecode geschikt voor huidige tijd

De NVP Sollicitatiecodecommissie heeft de sollicitatiecode geactualiseerd. De NVP Sollicitatiecode is onder meer aangepast aan het toenemende gebruik van algoritmes bij sollicitatieprocedures.

6 maart 2020 | Door redactie

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) heeft de vernieuwde NVP Sollicitatiecode aangeboden aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De NVP Sollicitatiecodecommissie heeft samen met de Stichting van de Arbeid de sollicitatiecode aangepast aan de huidige HR-praktijk. Nieuw in de sollicitatiecode zijn aanvullingen over het gebruik van kunstmatige intelligentie of algoritmes bij het proces van werving en selectie. Deze middelen mag een organisatie alleen toepassen als ze wetenschappelijk onderbouwd zijn en de mogelijke risico’s ervan in kaart zijn gebracht.

Sollicitant mag videosollicitaties weigeren

Andere belangrijke wijzigingen in de NVP Sollicitatiecode zijn onder meer dat de organisatie geen salarisstrook meer aan de sollicitant mag vragen. Ook mag de sollicitant om een afwijking van de procedure vragen bij de inzet van sollicitatiebijeenkomsten en videosollicitaties. Een zogenoemde meeloopdag is nog steeds toegestaan, maar alleen als er sprake is van wederzijds belang en het niet leidt tot verkapte arbeid. Verder zijn de eisen voor het bewaren van sollicitatiegegevens aangescherpt aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Sollicitatiecode geeft elke sollicitant eerlijke kans

De NVP Sollicitatiecode richt zich op werkgevers en sollicitanten die het belangrijk vinden dat het proces van werving en selectie eerlijk verloopt. De sollicitatiecode bevat gedragsregels die ervoor moeten zorgen dat elke sollicitant een eerlijke kans krijgt en dat discriminatie wordt voorkomen. In de sollicitatiecode staat bijvoorbeeld dat de organisatie de sollicitant volledig moet informeren over de procedure en de functie. De organisatie mag alleen informatie opvragen en gebruiken die relevant is voor de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat. Sollicitanten die menen dat een werkgever zich niet aan de sollicitatiecode houdt kunnen een klacht bij de NVP indienen.

Bijlagen bij dit bericht