OR moet alert zijn bij personeelstekort

8 februari 2023 | Door redactie

In 2022 steeg het aantal openstaande vacatures naar recordhoogte. In hun zoektocht naar personeel passen werkgevers steeds vaker de arbeidsvoorwaarden en functie-eisen aan. De ondernemingsraad (OR) moet hier alert op zijn en zo nodig op de rem trappen.

In 2022 bereikte het aantal openstaande vacatures het hoogste punt ooit en was het werkloosheidspercentage op het laagste niveau in twintig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit recent onderzoek van UWV onder ruim 4.500 werkgevers blijkt dat ruim de helft van de vacatures vorig jaar moeilijk was te vervullen. Voor steeds meer werkgevers was dit reden om de arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris, thuiswerken en flexibele uren, aan te passen (39%, tegenover 30% in 2021). Ook pasten werkgevers vaker de functie-eisen, zoals werkervaring of opleidingseisen, aan in hun zoektocht naar personeel (32%, tegenover 26% in 2021). De OR moet goed in de gaten houden hoe de bestuurder omgaat met personeelstekorten. De bestuurder kan namelijk niet zomaar afwijken van de regels om nieuwe werknemers te werven zonder dat hij de OR hierbij betrekt.

Bestuurder heeft (vaak) instemming of advies van OR nodig

Als de organisatie kampt met personeelstekorten, doet de bestuurder er verstandig aan om met de OR te overleggen hoe de organisatie hier het beste mee kan omgaan. De bestuurder kan niet op eigen houtje de arbeidsvoorwaarden of functie-eisen versoepelen om vacatures te vervullen, want daarbij heeft hij veelal de instemming van de OR nodig (artikel 27 WOR). En stel dat de bestuurder vanwege het personeelstekort overweegt om de bevoegdheden in de organisatie te wijzigen of bijvoorbeeld de activiteiten in de organisatie in te krimpen, dan moet hij de OR eerst om advies vragen (artikel 25 WOR).

OR moet naleving arbeidsvoorwaarden en gelijke behandeling bevorderen

Krijgt de OR signalen dat de bestuurder in zijn zoektocht naar personeel afwijkt van de geldende personele regelingen? Trek dan bij de bestuurder aan de bel! De OR heeft namelijk ook de taak om te bevorderen dat de bestuurder de regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden goed naleeft en dat hij alle werknemers gelijk behandelt (artikel 28 WOR). Vanuit deze positie kan de OR met de bestuurder meedenken hoe hij het personeelstekort kan oplossen (artikel), zonder dat hij daarbij de huidige werknemers tekort doet.