Personeelstekort remt overheid en (dus) bedrijfsleven af

23 augustus 2022 | Door redactie

De spanning op de arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal van 2022 nog verder toegenomen. Ook overheidsinstanties hebben last van de arbeidsmarktkrapte. Dat zij daardoor hun werk minder goed kunnen doen, heeft gevolgen voor het bedrijfsleven.

De vacature- en baanaantallen kwamen in het tweede kwartaal van 2022 uit op nieuwe recordcijfers, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Al acht kwartalen op rij neemt het aantal vacatures toe. Tegenover elke 100 werklozen staan maar liefst 143 vacatures. Daarnaast was in april 2022 de werkloosheid historisch laag (3,2%), al is deze inmiddels opgelopen naar 3,6%. Ondanks de krapte nam het aantal vaste werknemers af, terwijl het aantal flexwerkers en zzp’ers juist stevig groeide.

Arbeidsmarktkrapte leidt tot hogere werkdruk en lonen

84% van de ondernemers ervaart nu een personeelstekort. Voor 38% vormt dit de belangrijkste belemmering voor de productie of bedrijfsactiviteiten. Volgens 36% van de ondernemers is een hogere werkdruk het belangrijkste gevolg. Die werkdruk kan voor extra uitval en dus nog grotere tekorten zorgen. Eén op de negen ondernemers geeft aan nu te kiezen voor het aannemen van minder geschikt personeel.
Bij een deel van de organisaties lopen ook de arbeidskosten op door de krapte. Dit komt overeen met het beeld dat werkgeversvereniging AWVN schetst over de ontwikkeling van de cao-lonen. De gemiddelde cao-loonafspraak bedroeg in juli 3,5%. In juni was er zelfs een stijging van 4,1%, het hoogste maandgemiddelde van deze eeuw. De AWVN ziet de krapte als één van de oorzaken.

Geen controle verzekeringsarts voor WIA-uitkering 60-plussers

Ook uitvoeringsorganisaties als UWV, IND en de Belastingdienst kampen met personeelstekorten en een hoog ziekteverzuim. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het bedrijfsleven kan hier hinder van ondervinden. Zo heeft de IND moeite met het tijdig uitreiken van verblijfsstickers aan Oekraïense vluchtelingen, is de Belastingdienst lastiger te bereiken en heeft UWV door een artsentekort al lange tijd grote achterstanden in de WIA-keuringen van langdurig zieke werknemers. Over dit laatste probleem schreef dagblad Trouw onlangs dat er een plan ligt om bij de medische keuring van 60-plussers tijdelijk geen verzekeringsarts in te schakelen. Arbeidsdeskundigen van UWV mogen dan onder voorwaarden beoordelen of 60-plussers in aanmerking komen voor een WIA-uitkering (tool). Minister Van Gennip van SZW zal de Tweede Kamer hier binnenkort over informeren.

Update 26-08-22: de Kamerbrief met maatregelen voor een snellere WIA-beoordeling is gepubliceerd.