Regels bij intern solliciteren

12 maart 2014 | Door redactie

Als u een vacature uitzet voor een nieuwe medewerker, kan het zinvol zijn deze eerst intern uit te zetten. Dit heeft een aantal voordelen. Toch kunnen er ook problemen opdoemen. Hoe wijst u een interne sollicitant bijvoorbeeld af? En is het intern uitzetten van uw vacature in sommige gevallen verplicht?

Om direct de laatste vraag te beantwoorden; u bent niet altijd verplicht om een vacature eerst intern uit te zetten. Dit moet alleen als deze regel is opgenomen in de cao, het personeelsreglement of een eventuele sollicitatiecode die uw organisatie hanteert. Is hier niets over afgesproken, dan kan de ondernemingsraad (OR) een voorstel indienen om de sollicitatieprocedure te wijzigen. De OR heeft namelijk instemmingsrecht over het aanstellingsbeleid. Deze instemming heeft geen betrekking op individuele sollicitaties, maar wel op de algemene sollicitatieprocedure die uw organisatie hanteert.

Interne sollicitatie gevoelige kwestie

Intern een vacature uitzetten kan u veel geld en tijd besparen. Denkt u bijvoorbeeld aan de externe wervingskosten die u bespaart. U bevordert daarnaast de mobiliteit en biedt uw medewerkers loopbaanperspectieven. Toch kan een intern sollicitatieproces ook dilemma’s veroorzaken. Hoe kunt u bijvoorbeeld het beste een interne sollicitant afwijzen? In elk geval is van belang dat u hiermee vertrouwelijk omgaat. U wilt immers wel dat de werknemer gemotiveerd blijft om zich in te zetten voor uw organisatie.

Nazorg belangrijk bij afwijzing sollicitant

Houd daarom altijd een zogenoemd nazorggesprek met de interne sollicitant. In dit gesprek kunt u bespreken welke mogelijkheden uw organisatie wel aan de werknemer kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan een opleidingstraject, waarbij de werknemer de kans krijgt om aan zijn zwakke punten te werken, zodat hij de volgende keer misschien wel door de sollicitatieprocedure heen komt. Zorg er verder altijd voor dat interne sollicitaties geheim blijven door op neutraal terrein af te spreken. Op die manier voorkomt u gezichtsverlies van de sollicitant bij collega’s.