Steeds meer vacatureteksten bevatten salarisinformatie

22 november 2022 | Door redactie

Inmiddels bevat 48% van de vacatureteksten in Nederland informatie over het salaris dat bij de functie hoort. Dat heeft vacaturesite Indeed vastgesteld op basis van eigen data en onderzoek onder 500 Nederlandse werkgevers.

In eerdere analyses van Jobdigger ging het om een lager percentage vacatures waarin een salarisvermelding was opgenomen. Er lijkt dus sprake van een stijging (update: ook Jobdigger ziet een verdere stijging). Een goede zaak volgens Indeed, ook omdat vacatures met salarisinformatie 45% meer sollicitaties opleveren. Dit kan mede komen doordat salarisinformatie de online vindbaarheid van een vacature verbetert.

Grote verschillen tussen beroepen

In de laatste jaren is er veel aandacht voor beloningstransparantie om ongelijke beloning (artikel) van werknemers te voorkomen. Een salarisvermelding in vacatureteksten sluit daar goed op aan. Bovendien scheelt het bij de werving en selectie veel tijd en moeite als snel duidelijk is of de werkgever aan de salariswensen van een sollicitant kan voldoen. De ICT-wereld lijkt hier het meest van doordrongen: 95% van de vacatures voor software engineers bevat een salarisindicatie. Bij andere functies zijn werkgevers voorzichtiger. Indeed noemt bijvoorbeeld huisartsen en basisschoolleraren, waarbij 39% respectievelijk 13% van de vacatures een salarisindicatie heeft.

Angst om sollicitanten te verliezen

Indeed heeft werkgevers ook gevraagd waarom zij in vacatures niets over het salaris vermelden. De redenen zijn divers. 46% van de werkgevers stelt dat dat de hoogte van het salaris simpelweg nog niet is vastgesteld op het moment dat de vacaturetekst wordt verspreid. 22% van de werkgevers is bang dat de concurrentie meer betaalt en 15% vreest dat er door de salarisindicatie minder sollicitanten zullen reageren. Zoals hierboven is beschreven, geven de cijfers van Indeed juist een tegenovergesteld beeld: gemiddeld genomen levert salarisinformatie extra sollicitanten op.
Voor sommige werkgevers speelt ook mee dat zij in een vacature niet de nadruk op het financiële aspect willen leggen. Zij willen sollicitanten die gemotiveerd raken door de functie-inhoud.

Meerdere opties voor salarisinformatie

Werkgevers die in een vacaturetekst meer duidelijkheid willen geven over het salaris, hebben verschillende mogelijkheden. Ze kunnen bijvoorbeeld ervoor kiezen om een concreet bedrag te noemen, of het minimum- en maximumbedrag van de betreffende salarisschaal. Een term als ‘marktconform salaris’ wordt afgeraden, omdat deze niet concreet is en tot ergernis leidt.