Subsidie voor werven onbenut arbeidspotentieel geschrapt

21 oktober 2022 | Door redactie

Om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken, meldde het kabinet in april onder meer dat er gewerkt werd aan een subsidieregeling om werkgevers te stimuleren mensen uit het onbenut arbeidspotentieel aan te nemen. Deze subsidieregeling is nu van tafel.

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten dit weten naar aanleiding van vragen van de vaste commissie voor SZW over het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’.

Geen uitvoerende instantie beschikbaar

Onderdeel van dit plan was een subsidieregeling om werkgevers te stimuleren mensen uit het onbenut arbeidspotentieel, die extra begeleiding nodig kunnen hebben, aan te nemen. Onder dit onbenut arbeidspotentieel vallen werklozen die willen werken en werkenden die meer uren willen werken. Werkgevers zouden € 1.500 kunnen ontvangen per plaatsing via één van de vier wervingsroutes uit het actieplan, met een maximum van € 7.500 per werkgever bij vijf plaatsingen of meer. Bij de voorbereiding van de regeling is echter gebleken dat er, na het wegvallen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als potentiële uitvoerder, momenteel geen instantie beschikbaar is om deze subsidie uit te voeren. Het kabinet heeft daarom besloten om te stoppen met de ontwikkeling van de regeling.

Budget gaat naar andere plannen

De bijna € 18 miljoen die voor de subsidieregeling was vrijgemaakt, wordt nu geïnvesteerd in andere plannen die werkgevers kunnen stimuleren om anders te kijken naar de invulling van vacatures. Denk aan initiatieven voor het aanmoedigen van ‘open hiring’, het werven zonder uitgebreid sollicitatieproces.