Uitzendbureau moet discriminatie opdrachtgever melden

4 december 2020 | Door redactie

Staatssecretaris Van ’t Wout van SZW hoopt deze maand het wetsvoorstel voor gelijke kansen bij werving en selectie in te dienen. Ook wil de staatssecretaris een verplichte meldcode invoeren voor uitzendbureaus die discriminerende verzoeken krijgen.

Het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verplicht werkgevers een werkwijze in te voeren voor een objectieve werving en selectie. Inspectie SZW gaat hierop toezien. De invoering van het wetsvoorstel heeft vertraging opgelopen door de coronacrisis. Van ’t Wout streeft ernaar het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk, hopelijk nog voor het kerstreces, in te dienen bij de Tweede Kamer. Daarnaast heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over de invoering van een verplichte meldcode bij discriminerende verzoeken van werkgevers die personeel zoeken via intermediairs op de arbeidsmarkt, zoals uitzend- en recruitmentbureaus.

Verplichte melding als gesprek niet helpt

De verplichte meldcode heeft tot doel het tegengaan van discriminatie van opdrachtgevers. Ontvangt de intermediair een discriminerend verzoek van een opdrachtgever, dan neemt hij dit verzoek niet in behandeling en vindt er een gesprek plaats tussen de tussenpersoon en opdrachtgever. Helpt dit niet, dan volgt een verplichte melding door de intermediair. De meldingen helpen Inspectie SZW bij het toezicht op risico’s van discriminatie. De staatssecretaris streeft ernaar om het wetsvoorstel Verplichte meldcode in mei 2021 in te dienen bij de Tweede Kamer. Doel is om het wetsvoorstel rond dezelfde tijd in werking te laten treden als het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.

Website voor diversiteit op de werkvloer

In de Kamerbrief gaat de staatssecretaris ook in op de instrumenten en maatregelen die voortkomen uit het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021. Zo richt het Actieplan zich onder meer op het tegengaan van zwangerschapsdiscriminatie. Recent onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens liet zien dat 43% van de werkende vrouwen die de afgelopen vier jaar een kind kregen, situaties meemaakte die wijzen op zwangerschapsdiscriminatie. Verder ondersteunt het ministerie van SZW onder meer initiatieven van VNO-NCW en MKB-Nederland gericht op het bevorderen van diversiteit op de werkvloer en het tegengaan van discriminatie. Om werkgevers te bereiken, lanceerden VNO-NCW en MKB-Nederland onlangs de informatiewebsite diversiteitopdewerkvloer.nl.

Bijlagen bij dit bericht