Voorkeur voor jongeren ook in 2016 toegestaan

16 april 2015 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat de jeugdwerkloosheid niet genoeg is afgenomen. Hij heeft daarom besloten dat u ook volgend jaar in uw vacaturetekst een specifieke voorkeur voor jongeren mag aangeven.

Hoewel de jeugdwerkloosheid is gedaald, vindt minister Asscher van SZW dat nog te veel jongeren werkloos thuis zitten. Sinds een tijdje mag u in vacatures vermelden dat u vooral op zoek bent naar jongeren van 18 tot 27 jaar. Het kabinet trof deze stimuleringsmaatregel om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. De maatregel zou eigenlijk per 1 januari 2016 eindigen, maar in de Kamerbrief Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016 (pdf) laat Asscher weten dat hij deze met een jaar verlengt.

Gebruik de juiste formulering in uw vacaturetekst

U mag dus tot 1 januari 2017 in vacatures opnemen dat u specifiek op zoek bent naar jongeren. Vermeld dan wel in de tekst van de personeelsadvertentie dat u dit doet in het kader van de ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016’. Ook andere maatregelen die de minister treft om de jeugdwerkloosheid verder terug te dringen, zoals de verruiming van de premiekorting jongeren, vindt u in de Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016 (pdf).