Voorkeur voor jongeren ook in 2016 toegestaan

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat de jeugdwerkloosheid niet genoeg is afgenomen. Hij heeft daarom besloten dat u ook volgend jaar in uw vacaturetekst een specifieke voorkeur voor jongeren mag aangeven.

16 april 2015 | Door redactie

Hoewel de jeugdwerkloosheid is gedaald, vindt minister Asscher van SZW dat nog te veel jongeren werkloos thuis zitten. Sinds een tijdje mag u in vacatures vermelden dat u vooral op zoek bent naar jongeren van 18 tot 27 jaar. Het kabinet trof deze stimuleringsmaatregel om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. De maatregel zou eigenlijk per 1 januari 2016 eindigen, maar in de Kamerbrief Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016 (pdf) laat Asscher weten dat hij deze met een jaar verlengt.

Gebruik de juiste formulering in uw vacaturetekst

U mag dus tot 1 januari 2017 in vacatures opnemen dat u specifiek op zoek bent naar jongeren. Vermeld dan wel in de tekst van de personeelsadvertentie dat u dit doet in het kader van de ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016’. Ook andere maatregelen die de minister treft om de jeugdwerkloosheid verder terug te dringen, zoals de verruiming van de premiekorting jongeren, vindt u in de Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016 (pdf).