Voorkom mismatch in sollicitatieprocedure

5 februari 2016 | Door redactie

Alle tijd en moeite die in een wervings- en selectieproces gaan zitten, werpt zijn vruchten af als de nieuwe werknemer goed functioneert en aan de verwachtingen voldoet. Dat is echter lang niet altijd het geval. Is er sprake van een zogenoemde mismatch, dan heeft dat grote financiële gevolgen. Welke factoren bepalen het succes van een sollicitatieprocedure?

Het aannemen van een nieuwe werknemer kost veel tijd en moeite. Is een wervings- en selectieprocedure afgerond door de indiensttreding van een nieuwe werknemer, dan begint de inwerkperiode. Het is dus van belang dat de nieuwe werknemer goed functioneert en aan de verwachtingen voldoet om deze investering terug te verdienen. Blijkt er een mismatch te zijn, dan begint de zoektocht naar een geschikte medewerker opnieuw of moet er een andere oplossing bedacht worden om het werk op te vangen.

Factoren die het succes van werving en selectie bepalen

Er zijn een aantal belangrijke factoren die bepalen of een werknemer op zijn plek is in een organisatie. Door met deze factoren rekening te houden, is de kans groter dat de wervings- en selectieprocedure een succes is.

  • Verzamel de nodige informatie voor de vacature (tool): vraag aan de vorige werknemer wat zijn functie precies inhield en wat hij nodig had om zijn functie goed uit te oefenen. Bepaal op basis hiervan de functie-eisen voor de vacature en stel een duidelijk functieprofiel (tool) op. Neem hierbij ook persoonskenmerken mee. Eventueel kunt u kandidaten een cultuurtest en een persoonlijkheidstest laten doen.
  • Beschrijf zowel in de vacature als tijdens het gesprek met de kandidaten de organisatiecultuur, eventueel toegespitst op de te vervullen functie. Zo krijgt de potentieel nieuwe werknemer een goed beeld van uw organisatie en kan hij zijn verwachtingen daarop instellen. Als de verwachtingen uitkomen, is de kans groter dat zowel de nieuwe werknemer als de werkgever tevreden zijn.
  • Om een goede keuze te kunnen maken, is een eerlijke vergelijking van de verschillende kandidaten van belang. Om dit te kunnen doen, is een goede voorbereiding van de sollicitatiegesprekken (tool) nodig zodat de gesprekken eenzelfde structuur hebben en de kandidaten dezelfde vragen voorgelegd krijgen. Dit maakt een gelijkwaardige beoordeling mogelijk.