Vragen naar kinderopvang is verboden

10 mei 2016 | Door redactie

Hoewel flexibiliteit een belangrijke vereiste kan zijn voor een functie, mag een werkgever in een sollicitatiegesprek niet vragen hoe een kandidate de kinderopvang gaat regelen. Ook mag een werkgever niet vragen of een sollicitante zwanger is of dat ze een kinderwens heeft.

Het komt nog regelmatig voor dat werkgevers in een sollicitatiegesprek (tool) vragen stellen over een kinderwens of – als de kandidate al kinderen heeft – hoe zij de kinderopvang gaat regelen. Hoewel deze vraag natuurlijk ook aan mannen gesteld kan worden, is dit in de praktijk minder gebruikelijk. Werkgevers maken zich hierdoor schuldig aan verboden onderscheid (tool) op grond van geslacht. Tijdens een sollicitatiegesprek mag een werkgever alleen vragen stellen die relevant zijn voor de functie waarvoor de kandidate solliciteert.

Verboden vragen tijdens een sollicitatiegesprek

De Werving & Selectie Gids van het College voor de Rechten van de Mens kan helpen bij het voorkomen van discriminatie in de sollicitatieprocedure. Volgens deze gids zijn de volgende vragen aan vrouwelijke kandidaten in elk geval verboden:

  • Bent u zwanger of heeft u een kinderwens?
  • Heeft u kinderen en hoe regelt u de opvang van uw kinderen?
  • Hoe is de thuissituatie en hoe denkt u het te regelen als uw kind ziek is?
  • Hoe regelt u de opvang van uw kind als u moet overwerken of ’s avonds een vergadering moet bijwonen?