Waar moet werkgever op letten bij uitbesteden van screening?

8 februari 2018 | Door redactie

De screening van sollicitanten hoeft een werkgever niet zelf te doen. Hij kan hiervoor ook een particulier onderzoeks- of recherchebureau inschakelen. Hoe weet de werkgever of zo’n partij betrouwbaar is?

Een werkgever kan met een screening de betrouwbaarheid van een sollicitant onder de loep nemen. Voor sommige functies is screening van meerwaarde of zelfs noodzakelijk. Bij screening is er onder meer aandacht voor de identiteit van de sollicitant (tool), zijn cv en diploma’s, zijn werkverleden en zijn voorkomen op internet (al is dat controversieel). Er bestaan commerciële partijen die het screeningswerk van de werkgever kunnen overnemen.

Criteria voor betrouwbaarheid screeningsbureau

Screeningsautoriteit Justis waarschuwt dat zulke bureaus met een screening in de persoonlijke levenssfeer van sollicitanten treden en daarom over een vergunning op basis van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moeten beschikken. Met de volgende criteria kan een werkgever de betrouwbaarheid van een screeningsbureau testen: