Werkcentrum als regionaal aanspreekpunt voor werkgevers

2 mei 2024 | Door redactie

Het demissionaire kabinet wil de arbeidsmarktdienstverlening verbeteren door de arbeidsmarktinfrastructuur te hervormen. Dit moet meer mensen duurzaam aan het werk helpen en zo de arbeidsmarktkrapte verminderen.

Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s, waarbinnen onder meer UWV, gemeenten, werkgeversorganisaties en vakbonden samenwerken om werkgevers, werkzoekenden en werkenden zo goed mogelijk te bedienen. Deze arbeidsmarktdienstverlening helpt en ondersteunt werkzoekenden bijvoorbeeld bij het vinden van duurzame arbeid, en werkgevers bijvoorbeeld bij het vinden van werknemers en het aanpassen aan de veranderende arbeidsmarkt.

Hervorming moet personeelstekort verminderen

Om de samenwerking tussen de arbeidsmarktregio’s te versterken, wil het kabinet de arbeidsmarktinfrastructuur hervormen. Dit moet meer mensen die nu nog ‘langs de lijn staan’ aan het werk helpen, en zo de personeelskrapte verminderen en de druk op werkgevers in tekortsectoren als de zorg en het onderwijs verlichten. Hiervoor heeft het kabinet in een Kamerbrief vier maatregelen aangekondigd, die onderdeel zijn van een breder pakket aan maatregelen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Het gaat om de volgende maatregelen, met 1 januari 2026 als geplande ingangsdatum:

  • Door de vele organisaties in de arbeidsmarktinfrastructuur weten werkzoekenden, werkenden  en werkgevers de juiste dienstverlening niet altijd te vinden. Er komt per arbeidsmarktregio  dan ook één regionaal loket, het Werkcentrum, voor alle vragen over werk, volgende loopbaanstappen, (arbeidsmarktgerichte) scholing en personeelsvraagstukken. Momenteel zijn er al acht regio’s met een Werkcentrum.
  • Voor de dienstverlening rondom het duurzaam overstappen naar ander werk is een werkende nu nog afhankelijk van bijvoorbeeld de sector waarin hij werkt of zijn contractvorm. Daarom wordt het ‘van-werk-naar-werk-stelsel’ versterkt: werkenden krijgen toegang tot álle benodigde dienstverlening om de overstap te maken naar ander werk.
  • Omdat de dienstverlening en processen van organisaties in de arbeidsmarktinfrastructuur onvoldoende op elkaar aansluiten, krijgen vooral mensen met een complexe ondersteuningsbehoefte niet altijd op tijd de juiste begeleiding. Om de ondersteuningsbehoefte centraal te zetten, krijgen organisaties krijgen meer mogelijkheden en handelingsruimte om samen te werken. Uiteindelijk moet dit het voor werkgevers aantrekkelijker maken om hulpbehoevende mensen in dienst te nemen.
  • Door alle initiatieven binnen de arbeidsmarktdienstverlening is er veel ‘ruis’ in de arbeidsmarktregio’s, tussen regio’s onderling én landelijk. Er komt één Landelijk Beraad en in elke regio één Regionaal Beraad om de structuur te bewaken en de samenwerking te bevorderen.

Pagina per arbeidsmarktregio

Meer informatie staat op de website van UWV, waar alle arbeidsmarktregio’s een eigen pagina hebben. Hier is behalve de landelijke, sectorale en beroepeninformatie, belangrijke arbeidsmarktinformatie over de betreffende regio terug te vinden. Werkgevers kunnen hier onder meer terecht voor potentiële kandidaten met een arbeidsbeperking, informatie en advies over beschikbare subsidies en ondersteuning bij het passend maken van werk en het inschakelen van jobcoaching.