Werkgevers verliezen onnodig sollicitanten

30 september 2016 | Door redactie

Organisaties die nieuwe werknemers willen werven, blijken veel sollicitanten mis te lopen vanwege ingewikkelde sollicitatieprocedures. Werkgevers weten dit vaak niet, omdat ze de procedure niet evalueren.

Vacatureverzamelaar Indeed ondervroeg HR-managers en werknemers over sollicitatieprocedures. Bijna 40% van de werknemers gaf aan wel eens een vacature te hebben genegeerd omdat de procedure te ingewikkeld was. Zo kan een werkzoekende afhaken als er te veel gesprekken en assessments (tool) nodig zijn voor een definitief besluit van de werkgever. Een ingewikkelde sollicitatieprocedure kan een middel zijn om het kaf van het koren te scheiden, maar de vraag is of werkgevers bewust met de procedure sollicitanten willen afschrikken.

Verstandige werkgever vraagt naar sollicitatie-ervaring

Veel werkgevers (ongeveer 60%) blijken hun sollicitatieprocedure nooit te evalueren. Ze missen op die manier een kans om te meten welke effecten hun werkwijze heeft, zodat zij deze eventueel kunnen verbeteren. Als zij een te ingewikkelde sollicitatieprocedure of vacaturetekst (tool) opstellen en hierdoor potentiële aanwinsten voor hun organisatie mislopen, blijft dit voor hen dus onbekend. Een slimme werkgever toetst achteraf bij sollicitanten hoe zij de sollicitatie hebben ervaren.

Sollicitatieprocedure verbeteren na evaluatie

In het onderzoek van Indeed gaven met name jonge werknemers aan gevoelig te zijn voor een langdurig sollicitatieproces (tool). Werkgevers kunnen deze doelgroep mogelijk beter bereiken als zij de sollicitatie niet onnodig ingewikkeld maken. De sollicitatie-ervaring is te verbeteren door bijvoorbeeld de sollicitatiegesprekken (tool) effectiever te maken. Ofwel, een kortere gespreksduur en meer gerichte vragen. Ook het afschaffen van de sollicitatiebrief (door alleen te beoordelen op basis van het cv) kan een methode zijn, al zien nog steeds veel HR-managers en sollicitanten de waarde in van de sollicitatiebrief als selectiemiddel.