Werkgevers vinden diversiteit niet interessant genoeg

25 januari 2019 | Door redactie

Werkgevers houden zich niet echt bezig met de diversiteit van het personeel en ze voeren er geen gericht beleid op. Die conclusie staat in een rapport voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het ministerie van SZW werkt in het kader van het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie aan een campagne waarin het belang van diversiteit op de werkvloer centraal zal staan. Om een juiste insteek voor deze campagne te bepalen, vroeg het ministerie aan onderzoeksbureau Kantar Public om kwalitatief onderzoek (pdf) te doen naar de rol van diversiteit op het werk. De ondervraagde managers en HR-professionals gaven tegenover de onderzoekers aan hun aandacht te richten op andere thema’s dan diversiteit, zoals het voorbestaan van hun organisatie, de concurrentiekracht, goed functioneren en de personeelskrapte.

Etniciteit en arbeidsbeperking geen populaire thema’s

Wel zouden de ondervraagden op zich verandering willen aanbrengen in de over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen werknemers in hun organisatie. Het gaat dan met name om een andere man-vrouwverhouding of een betere verdeling van werknemers onder de leeftijdscategorieën. Het bewust bij elkaar brengen van werknemers met verschillende etnische achtergronden en het aantrekken van arbeidsbeperkte werknemers zijn voor velen geen thema’s.

Bedrijfseconomisch voordeel van diversiteit wél interessant

Als diversiteit tot een hogere omzet kan leiden, heeft dit uiteraard wel de interesse van organisaties. Afhankelijk van de sector, zien werkgevers verder mogelijke voordelen als meer denkwijzen binnen de organisatie, een betere werksfeer en een positiever imago. Nadelen van diversiteit worden niet verbonden aan geslacht of leeftijd van werknemers, maar met name aan verschillen in etniciteit. ‘Miscommunicatie en wederzijds onbegrip’ kunnen een goede samenwerking dwarsbomen. Ook bestaan er vooroordelen over de werkhouding van bepaalde werknemers met migrantenherkomst.

HR voelt zich niet verantwoordelijk voor diversiteit

Tijdens de werving en selectie (tools) richten HR-professionals zich op het aannemen van de beste kandidaat. Hierbij hechten zij vooral belang aan de match met de selectiecriteria, persoonlijkheid, de klik, motivatie en ervaring. Het merendeel houdt zich bij de selectie niet actief bezig met diversiteit. Werkgevers zouden ook vaak kennis missen over de wijze waarop zij bepaalde specifieke groepen op een vacature kunnen laten reageren. Discriminatie ligt daarbij op de loer. HR-professionals vinden dat het aan de leidinggevenden is om desgewenst diversiteit aan te brengen in hun team.

Bijlagen bij dit bericht

Discriminatie signaleren op de werkvloer
E-learning | VideoCollege 12 minuten
Personeelsplan schrijven
E-learning | VideoCollege 18 minuten