Werkgevers vragen naar gezondheid sollicitant

21 januari 2016 | Door redactie

Sommige werkgevers lappen de wet aan hun laars door sollicitanten gezondheidsvragen te stellen. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

Uit de korte analyse komt naar voren dat online sollicitatieformulieren (tool) – dus formulieren waarmee online op een vacature kan worden gereageerd – met regelmaat vragen over de gezondheid van de sollicitant bevatten. Daarmee hopen werkgevers te voorkomen dat ze na een indiensttreding met ziekteverzuim te maken krijgen. Omdat een selectie op gezondheid gelijke behandeling ondermijnt, zijn gezondheidsvragen bij een sollicitatie verboden.

WMK-overtredingen mogelijk vanwege kennisgebrek

De gezondheidsvragen worden gesteld in sectoren waarin digitaal contact tussen werkgevers en sollicitanten de normale gang van zaken is. De CKA benadrukt wel dat de korte inventarisatie niet representatief is. De commissie vermoedt dat de onwettigheden een gevolg zijn van een gebrek aan kennis van de Wet op de medische keuringen (WMK), die de gezondheidsvragen verbiedt. Eerder bleek al dat 60% van de werkgevers en -nemers niet goed op de hoogte was van de WMK (tool).

CKA wil dat werkgevers sollicitatieformulieren wijzigen

De CKA is een commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER) die erop toeziet dat de WMK op de juiste manier wordt toegepast. In het kader van naleving roept de commissie werkgevers nu op om vragen voor medische informatie uit sollicitatieformulieren te schrappen. Sollicitanten die toch gezondheidsvragen krijgen, kunnen een klacht indienen bij de CKA.

OR heeft speciale taak om discriminatie tegen te gaan

De ondernemingsraad (OR) heeft op basis van de Wet op de ondernemingsraden de speciale taak om discriminatie in de organisatie tegen te gaan. Daaronder valt ook sollicitantendiscriminatie. Zijn gezondheidsvragen onderdeel van het beleid, dan heeft de OR extra reden om dat op het overleg met de werkgever te zetten. De OR heeft namelijk instemmingsrecht op het aanstellingsbeleid.