Werving van personeel blijft een uitdaging in 2022

Veel werkgevers zullen ook in 2022 nog last hebben van personeelsschaarste, zo verwacht het Centraal Planbureau (CPB). De schaarste lijkt nu het meest acuut te zijn in het onderwijs, de ICT, de gezondheidszorg en de technische beroepen.

21 september 2021 | Door redactie

In de Macro Economische Verkenning 2022 (pdf) gaat het CPB in op de huidige en verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het CPB beschrijft dat de economie herstelt nu het dieptepunt van de coronacrisis achter de rug is. Daardoor is er meer vraag naar arbeid en zijn de knelpunten op de arbeidsmarkt weer duidelijk zichtbaar. Veel werkgevers hebben moeite geschikte werknemers te werven; het aantal vacatures is na een daling in 2020 weer aan het stijgen. Per vijf werkzoekenden zijn er nu zes vacatures. In 2022 houdt de arbeidsmarktkrapte aan. Dat zorgt er ook voor dat de stijging van de cao-lonen oploopt.

Lichte stijging van werkloosheid in 2022

In februari 2020, voor de coronapandemie, was het werkloosheidspercentage 2,9%. Sinds 2003 was het percentage niet zo laag geweest. Door corona liep de werkloosheid op tot 4,6%, maar inmiddels is het percentage weer aan het dalen. In juli 2021 was het met 3,1% bijna terug op het niveau van voor de crisis. Het CPB verwacht dat de werkloosheid na het opheffen van de coronasteunregelingen licht oploopt, tot 3,5%. Is er onverhoopt een nieuwe lockdown nodig, dan is de inschatting dat dit weinig impact heeft op de werkloosheid. Deze loopt dan op naar 3,6% in 2022. Het CPB gaat er namelijk van uit dat de overheid opnieuw financiële steun zal bieden.

Bijlagen bij dit bericht