Ziek is niet hetzelfde als arbeidsongeschikt

23 juli 2015 | Door redactie

Als een sollicitant medische beperkingen heeft waardoor hij zijn beoogde functie minder goed zal kunnen uitvoeren, moet hij dit bij zijn sollicitatie met u delen. U mag zelf echter geen vragen stellen over de gezondheid van de sollicitant.

Van een sollicitant mag u verwachten dat hij lichamelijk en geestelijk geschikt is voor de functie die hij op het oog heeft. Is dit niet het geval, dan heeft de sollicitant bij zijn sollicitatie een spreekplicht: hij moet over zijn arbeidsmogelijkheden vertellen. Hierbij is het belangrijk dat u de functie-eisen helder communiceert, zodat de sollicitant zijn geschiktheid in kan schatten. Zo’n inschatting maken is niet altijd gemakkelijk. Denk aan een kandidaat die net hersteld is van kanker of met een ziekte kampt die op korte termijn niet voor problemen zal zorgen.

Focus op functie-eisen in plaats van gezondheid

Misschien wilt u problemen voorkomen door bij de sollicitatie naar medische beperkingen te vragen, maar dit is in strijd met de wet. De werknemer is niet verplicht om persoonlijke medische informatie te verstrekken. Om toch te achterhalen of een werknemer geschikt is voor het beoefenen van de functie, kunt u uw vragen en opmerkingen beter richten op de functievereisten. Benadruk bij een vacature voor bijvoorbeeld een baan in de bouw welke fysieke capaciteiten benodigd zijn en vraag de sollicitant of hij over die capaciteiten beschikt.

Ontslag kan gerechtigd zijn na ontlopen spreekplicht

Verzwijgt een kandidaat bewust een medische beperking en blijkt na aanname al snel dat deze beperking normaal functioneren in de weg zit, dan kan dit een dringende reden voor ontslag op staande voet opleveren. Voorwaarde is wel dat de werknemer ten tijde van zijn sollicitatie wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat hij een beperking had die hem ongeschikt zou maken voor de functie. Dit is lastig om aan te tonen. U staat sterker als u de functie-eisen uitgebreid heeft doorgenomen. Of de werknemer een vastgestelde medische beperking had bij de sollicitatie, kan de rechter achterhalen door het medisch dossier op te vragen.