Administreren van gegevens van nieuwe werknemer

Checklist

PDF 242.95 kb

07-07-2019

Download deze tool
Als werkgever moet u aan diverse administratieve verplichtingen voldoen als werknemers in dienst treden. Het is van groot belang dat u deze verplichtingen kent en daaraan, volgens de bijbehorende regels, voldoet. Middels deze checklist krijgt u een overzicht van de belangrijkste administratieve verplichtingen waaraan u moet voldoen bij indiensttreding van een werknemer.