Hoe schrijven we een goede vacaturetekst voor buitenlandse werknemers?

21 mei 2021

Om onze vacatures op te vullen, werven we ook in het buitenland. We hebben dus ook een aantrekkelijke vacature-omschijving nodig om ook buitenlandse werknemers enthousiast te maken voor onze organisatie. Maar hoe doen we dat?

Door de globalisering is een steeds groter deel van de beroepsbevolking van buitenlandse komaf. Volgens de meest recente cijfers van het CBS was 4,2% van de totale beroepsbevolking in 2018 een expat. Na de coronacrisis zal deze ontwikkeling weer in volle gang doorzetten. Als u over de lands- en taalgrenzen werft, gelden er voor de vacaturetekst aanvullende aandachtspunten.

Functieomschrijving

Vermijd de in Nederland gangbare en veelgebruikte begrippen en afkortingen. Termen als cao, de verschillende contractsvormen en namen van diploma’s en certificaten zijn minder of niet bekend. Houd er ook rekening mee dat het Nederlandse onderwijssysteem waarschijnlijk onbekend is bij de potentiële kandidaten.

Verdiep u in het land waar u werft. Hoe werkt het onderwijssysteem daar, wat zijn de niveaus en welke opleidingen zijn vergelijkbaar met wat u zoekt? Organisaties gespecialiseerd in de internationalisering van onderwijs, zoals de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Nuffic, kunnen u hierbij helpen.

Vertaling

Werving en selectie is een mes dat aan twee kanten snijdt. U zoekt de perfecte kandidaat, de kandidaat de gedroomde werkgever. Als een buitenlandse kandidaat kiest voor uw organisatie, verlaat hij huis en haard. Informeer hem over wat hij kan verwachten in Nederland, ook qua cultuur en leefomstandigheden. Vermeld duidelijk, naast de manieren hoe hij kan reageren op de vacature, hoe hij u kan bereiken voor meer informatie.

Maak inzichtelijk wat de kosten zijn om in het levensonderhoud te voorzien, en specificeer welke kosten uw organisatie voor haar rekening neemt en welke de kandidaat zelf. Hierbij gaat het om reis-, verblijf- en verhuiskosten en kosten voor de benodigde documenten en vergunningen.

Zorg voor minimaal één vertaling, uiteraard in de voertaal van het land waar u werft. Daarnaast is het aan te raden de vacaturetekst ook in het Engels te vertalen; veel hoogopgeleide kandidaten hebben gedurende hun studie Engelstalig onderwijs genoten.

Werkvergunning

Naast de meer universele regels voor een vacaturetekst, moet u rekening houden met specifieke regels voor en eisen aan buitenlandse werknemers. Afhankelijk van het werelddeel en het land waarin u werft, verschillen die sterk. Zo geldt in Europa vrij verkeer van personen, waardoor bijvoorbeeld geen werkvergunning nodig is.

Neemt u iemand van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland aan, dan heeft u – afhankelijk van de verblijfsduur – een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) of tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig (op een aantal uitgezonderde groepen na, zoals kennismigranten). Voorwaarde hiervoor is dat u eerst drie maanden heeft geprobeerd om een geschikte kandidaat te vinden in Nederland of binnen de EER. Het Verenigd Koninkrijk hoort niet meer bij de EER, voor deze nationaliteit is nu ook een werkvergunning nodig.

Beschrijf daarom in de vacaturetekst – gezien de strengere eisen voor werknemers buiten de EER én om de kandidaten ook goed op de hoogte te stellen – duidelijk de procedure om in Nederland te kunnen werken.

Vacaturetekst plaatsen

Na uw voorbereidingen zet u de vacature uit. Om te bepalen via welke kanalen u dit doet, kunt u uw netwerk naar ervaringen vragen. Ook kan de overheid u van dienst zijn, bijvoorbeeld via de website van EURES of een lokale ambassade. Daarnaast is het een optie om geld te investeren in advies van specialistische recruiters of in online tools.