Vaccinatie als functie-eis?

19 februari 2021

We zijn van plan een nieuwe vacature uit te zetten en beraden ons op de selectiecriteria. Mogen wij een vaccinatie voor het coronavirus opnemen in de functie-eisen?

Uitzondering daargelaten mag wel of niet gevaccineerd zijn niet als functie-eis worden opgenomen. Het verplichten van een vaccinatie maakt inbreuk op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: het recht op eerbiediging van een privéleven, en dan vooral de lichamelijke integriteit van de werknemer. 

Hepatitis B

In sommige gevallen – als er een legitiem doel is en de vaccinatieplicht het middel is om dat doel te bereiken – kan wel een vaccinatieverplichting gelden. Dat lijkt niet zo snel het geval bij het coronavirus, maar is bijvoorbeeld wel aan de orde bij het hepatitis-b-virus.

Daarvoor wordt in de ‘Landelijke richtlijn preventie transmissie van hepatitis B van medisch personeel naar patiënten’ een uitzondering gemaakt voor risicovormend personeel in de gezondheidszorg. Voor hen kan een geldige hepatis-b-vaccinatiestatus of een onderzoek naar hepatitis-b-infectie daarom een functie-eis zijn. 

Aanstellingskeuring

Werkgevers kunnen sollicitanten een aanstellingskeuring laten ondergaan als gezondheidsproblemen een risico vormen op de werkvloer. Zo’n aanstellingskeuring mag echter alleen onder strenge voorwaarden plaatsvinden. 

Een aanstellingskeuring is wel mogelijk voor bijvoorbeeld risicovormend personeel in de gezondheidszorg. Een weigering om zich te laten vaccineren of het niet mee willen werken aan een test op hepatitis-b-infectie kan een afkeuringsgrond vormen. De werkgever beslist op basis van de uitkomst van de aanstellingskeuring of hij de werknemer wel of niet wil aannemen.