Arbeidsjuristen willen nieuw stelsel voor arbeidswetgeving

9 mei 2018 | Door redactie

Als het aan de arbeidsrechtverenigingen VAAN en VvA ligt, wordt het stelsel van arbeids- en sociale zekerheidsrecht grondig herzien. De verenigingen reageren daarmee op het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB).

Op 7 mei is de internetconsultatie van de WAB geëindigd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontving in totaal 278 (kritische) reacties, onder andere van vakbonden, werkgevers(verenigingen) en advocatenkantoren. De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) reageerden gezamenlijk. De arbeidsjuristen plaatsen kanttekeningen bij diverse voorgestelde wijzigingen, maar zijn ook van mening dat de WAB voor verbeteringen zorgt, zoals de cumulatiegrond bij ontslag. Bovenal geven ze echter aan dat de WAB een vorm van symptoombestrijding is. Voor echte verandering is herziening van het stelsel van arbeids- en sociale zekerheidswetgeving nodig.

Wetgeving meer instellen op technologie en scholing

De arbeidsrechtverenigingen bevelen het kabinet aan een staatscommissie in het leven te roepen, met als doel een nieuwe, toekomstbestendige wettelijke regeling voor arbeid en inkomenszekerheid te ontwikkelen. Het gaat dan om wetgeving die beter is ingesteld op ontwikkelingen als diversiteit op de arbeidsmarkt, robotisering/platformisering, internationale concurrentie en een leven lang leren. De wettelijke regeling moet rekening houden met alle vormen van arbeid, dus ook bijvoorbeeld het werk van zzp’ers. Het kabinet werkt nu aan aparte nieuwe wetgeving voor zzp’ers, al worden de diverse wetsvoorstellen op het gebied van arbeid uiteraard wel in samenhang ontworpen.

Kabinet gaat aan de slag met reacties op de WAB

Nu de internetconsultatie ten einde is gekomen, zal het kabinet de reacties laten doornemen en beoordelen of aanpassingen in de WAB nodig zijn. De planning is om het conceptwetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State te sturen. Na het advies van de Raad gaat de Tweede Kamer aan de slag met het wetsvoorstel. Doel is om de WAB per 1 januari 2020 in werking te laten treden.