Brochures voor werkgevers over de Wet arbeidsmarkt in balans

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is onlangs gestart met een voorlichtingscampagne om werkgevers en werknemers voor te bereiden op de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hiervoor zijn een aantal brochures gepubliceerd.

10 oktober 2019 | Door redactie

Op 1 januari 2020 treedt de WAB in werking. Vanaf die datum krijgt uw organisatie te maken met nieuwe regels voor onder andere ontslag, de transitievergoeding en de ketenbepaling. In de campagne informeert het ministerie van SZW over de WAB via social media, radiospotjes en posters. Ook heeft het ministerie een WAB-checklist opgesteld met de belangrijkste wijzigingen waarvan werkgevers al vóór 1 januari 2020 op de hoogte moeten zijn. Daarnaast zijn er factsheets en kennisdocumenten te vinden over de onderwerpen uit de WAB.

Factsheets over ontslag, transitievergoeding, ketenbepaling…

De factsheets en kennisdocumenten van het ministerie gaan over de volgende onderwerpen:

Premiedifferentiatie WW: per 1 januari 2020 betaalt de werkgever een hoge WW-premie voor werknemers met tijdelijke en flexibele contracten en een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract (met een vaste arbeidsomvang).
Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Transitievergoeding: de werknemer heeft al vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. De manier van berekenen van de transitievergoeding wijzigt ook.
Factsheet transitievergoeding

Oproepkrachten: de werkgever moet de oproepkracht met een nulurencontract of min-maxcontract onder andere telkens na 12 maanden een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang.
Factsheet oproep voor werkgevers
Kennisdocument oproep in het kader van de WAB

Payrolling: payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vergelijkbare werknemers die in dienst zijn bij de werkgever waar de payrollwerknemer geplaatst is.
Factsheet payroll voor werkgevers
Kennisdocument payrolling in het kader van de WAB

Ketenbepaling: in plaats van na 2 jaar krijgen werknemers na 3 jaar - of na 3 tijdelijke contracten - recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Factscheet ketenbepaling voor werkgevers en werknemers

Ontslaggrond: op basis van de cumulatiegrond (i-grond) kan de werkgever bij het indienen van een ontbindingsverzoek bij de rechter verschillende ontslaggronden met elkaar combineren.
Factsheet ontslag wegens cumulatiegrond (werkgevers)

Bijlagen bij dit bericht