Pas in februari nieuws over hervorming arbeidsmarkt

Het rapport van de commissie Borstlap over de veranderingen op de arbeidsmarkt komt pas uiterlijk op 1 februari 2020. Het kabinet had gevraagd om de adviezen uiterlijk op 1 november 2019 aan te leveren, maar de commissie heeft om uitstel gevraagd.

16 oktober 2019 | Door redactie

Eind 2018 heeft het kabinet de Commissie Regulering van werk – die onder leiding staat van Hans Borstlap – in het leven geroepen. De taak van de commissie is om te adviseren over de veranderingen op de arbeidsmarkt en de mogelijke gevolgen voor de wet- en regelgeving. De uitdrukkelijke wens van het kabinet was om het advies van de commissie op 1 november 2019 in handen te hebben, zodat er bij de besluiten over wetswijzigingen die per 1 januari 2020 moeten ingaan, rekening gehouden kon worden met de conclusies van de commissie.

Denkrichtingen wel gepubliceerd

De commissie heeft echter uitstel gevraagd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport zou nu uiterlijk 1 februari 2020 klaar moeten zijn. In de tussentijd heeft de commissie wel al een discussienota (pdf) gepubliceerd met daarin denkrichtingen. Zo zouden alle werkenden – ongeacht of ze in loondienst zijn of niet – dezelfde bescherming moeten genieten door een sociaal vangnet. Daarnaast moet flexibele arbeidskrachten inzetten volgens de commissie altijd duurder zijn dan werknemers in vaste dienst nemen.

WAB toch al aangenomen

Hoewel een deel van de Eerste Kamer bij het behandelen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) graag had willen wachten op het advies van de commissie, is de WAB tóch al aangenomen. Een groot deel van de wijzigingen uit die wet gaat al per 1 januari 2020 in. De hervorming van de WW-premie past van die maatregelen in ieder geval in de voorlopige conclusie van commissie Borstlap: flexwerk is daardoor duurder dan vaste contracten aanbieden.