Pas weer na drie jaar recht op vast contract door de WAB

13 april 2018 | Door redactie

Nu het kabinet het conceptwetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gepubliceerd, is er ook meer duidelijkheid over de wijzigingen in de ketenbepaling. Deze wijzigingen geven werkgevers meer opties.

In het regeerakkoord 2017 kondigde het kabinet aan de ketenregeling voor arbeidsovereenkomsten te gaan wijzigen. De Wet werk en zekerheid heeft de maximale duur van tijdelijke contracten teruggebracht naar twee jaar, met als doel werknemers sneller aan een vast contract te helpen. Dit doel is niet behaald; werknemers komen soms juist sneller op straat te staan. Het kabinet draait de maatregel daarom terug. Werknemers hebben straks weer recht op een vast contract vanaf hun vierde contract of na drie jaar dienstverband.

Nieuwe ketenbepaling kan nu al een rol spelen

De beoogde ingangsdatum van de maatregel is 1 januari 2020. Er geldt geen overgangsrecht. Dat betekent dat de nieuwe ketenbepaling van toepassing is op alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2020 ten einde komen. Dat kan nu al invloed hebben. Stel dat een werknemer per 1 mei 2018 in dienst treedt bij een werkgever op basis van een jaarcontract en na dat contract een verlenging krijgt van een jaar. Onder de huidige regels kan de werkgever na dat tweede jaarcontract (tool) geen tijdelijk contract meer aanbieden. De werknemer zou immers langer dan twee jaar in dienst zijn. Maar als de nieuwe ketenbepaling in werking treedt, heeft de betreffende werknemer pas recht op een vast contract per 1 mei 2021 en is er dus nog een derde jaarcontract mogelijk.

Kans op snellere doorbreking van ketenbepaling

Ook wordt in de wet toegevoegd dat de ketenbepaling geldt als een werkgever een vast contract opzegt tijdens de proeftijd (die straks maximaal vijf maanden kan duren) en de werknemer binnen zes maanden weer aanneemt met een tijdelijk contract. Dit moet misbruik van de langere proeftijd voorkomen. In de cao kan niet van deze regel worden afgeweken. Wel zijn er onder de WAB ruimere mogelijkheden om in de cao een kortere doorbreking van de ketenbepaling af te spreken. Cao-partijen mogen de tussenpoos terugbrengen tot drie maanden voor terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste tijdens een periode van negen maanden kan worden verricht. Het hoeft niet meer te gaan om functies die beïnvloed worden door ‘klimatologische of natuurlijke omstandigheden’.