Proeftijd van vijf maanden gaat niet door, maar de WAB wel

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het plan om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken. Dat bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB).

1 februari 2019 | Door redactie

Sinds het kabinet aankondigde de proeftijdregels te willen wijzigen, is er veel kritiek geuit op dit voornemen. Een proeftijd van langer dan twee maanden kan misbruikt worden voor tijdelijk werk, terwijl werknemers langdurig in een onzekere positie verkeren. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield desondanks vast aan de maatregel. Maar in het plenaire debat meldde naast de oppositie ook de coalitie geen voorstander te zijn van de mogelijkheid tot langere proeftijd. Een meerderheid van de Tweede Kamer zal nu het amendement steunen dat de nieuwe proeftijdregels (inclusief de uitbreiding van de proeftijd voor tijdelijke contracten van langer dan twee jaar) uit de WAB haalt. Uiteindelijk gaf ook de minister aan meer risico’s dan kansen te zien.

Payrollwerknemer krijgt recht op eerlijk pensioen

Een andere maatregel uit de WAB waarover de minister meegaand was, gaat over payrolling. De WAB regelt dat payrollwerknemers recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in een gelijke of vergelijkbare functie bij de werkgever in dienst zijn. Alleen de pensioenregeling is hiervan uitgezonderd. Payrollwerknemers zouden wel recht krijgen op een ‘adequaat pensioen’. Maar daardoor kan een payrollwerknemer nog steeds ongelijke rechten hebben en voor oneerlijke concurrentie zorgen. De minister gaat regelen dat de payrollwerkgevers aansluiting moeten zoeken bij de pensioenpremies in de sector van de opdrachtgever of bij minstens de gemiddelde werkgeverspremie voor pensioen in Nederland. Vanwege deze toezegging trekken PvdA, GroenLinks en SP hun initiatiefwetsvoorstel voor payrolling in (daar was toch al te weinig steun voor).

Meerderheid voor cumulatiegrond om te ontslaan

Aan andere grote wijzigingen – bijvoorbeeld voor ontslag, de transitievergoeding, de ketenbepaling, oproepkrachten en de WW-premie – wordt niet gesleuteld, ondanks de bezwaren van de oppositie tegen een deel van die wijzigingen. In ieder geval de coalitiepartijen zullen voor invoering van de WAB stemmen, waarmee minister Koolmees zijn arbeidswet door de Tweede Kamer krijgt. Na de stemming op 5 februari, gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Het kabinet heeft er baat bij het voorstel zo snel mogelijk door de Eerste Kamer te loodsen, aangezien de coalitie daar nu een meerderheid heeft, maar mogelijk na de Eerste Kamerverkiezingen (op 27 mei) niet meer.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking