Regels van Wet arbeidsmarkt in balans verder uitgewerkt

15 november 2018 | Door redactie

Op internetconsultatie.nl zijn conceptregelingen gepubliceerd waarin enkele bepalingen van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn uitgewerkt. Ze gaan onder andere over de transitievergoeding en de WW-premie.

Onlangs is het wetsvoorstel voor de WAB gepubliceerd. De komende tijd gaat de Tweede Kamer zich over dit voorstel buigen. Bedoeling is dat vaste contracten aantrekkelijker worden, terwijl flexwerk waar nodig mogelijk blijft. In aanvulling op het wetsvoorstel heeft het kabinet ook lagere regelgeving naar buiten gebracht. Hierin zijn enkele onderdelen van de WAB concreter gemaakt. Tot en met 10 december kunt u op internetconsultatie.nl uw mening geven over die lagere regelgeving.

Regelingen voor transitievergoeding, oproepkrachten en WW

De volgenden besluiten en regelingen zijn ter consultatie openbaar gemaakt:

Besluit voor adequaat pensioen payrollwerknemers volgt nog

Eén onderdeel van de lagere regelgeving van de WAB publiceert het kabinet pas op een later moment op internetconsultatie.nl, omdat de uitwerking nog niet is afgerond. Dit gaat over de ‘adequate pensioenregeling’ waar payrollwerknemers straks recht op hebben. In het conceptbesluit zal het kabinet verduidelijken aan welke voorwaarden een adequate pensioenregeling moet voldoen.