Veel kritiek op WAB in Eerste Kamer

7 mei 2019 | Door redactie

Er is veel kritiek in de Eerste Kamer op het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). De kritiek gaat onder meer over de maatregelen voor flexkrachten en de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Minister Koolmees van SZW heeft hier inmiddels op gereageerd.

Eén van de kritiekpunten van de Eerste Kamerleden was dat er nu alweer nieuwe arbeidswetgeving wordt geïntroduceerd, terwijl de (eind)evaluatie van de Wet werk en zekerheid (WWZ) nog niet heeft plaatsgevonden. Volgens de Kamerleden is het aantal contracten voor onbepaalde tijd de afgelopen jaren fors gestegen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geeft aan dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren inderdaad gunstig zijn geweest, maar dat het aandeel vaste contracten op de arbeidsmarkt de afgelopen decennia alleen gelijk is gebleven en niet is gedaald. Gezien de economische groei is dit zorgelijk. Hij is het met de Eerste Kamerleden eens dat de evaluatie van de WWZ waardevolle inzichten kunnen geven, maar hij wil hier niet op wachten voor de invoering van de WAB.

Kritiek op nieuwe definitie payrolling

De minister reageerde ook op de kritiek van Kamerleden op de nieuwe definitie van payrolling die in de WAB is opgenomen. De Kamerleden verwijzen daarbij naar het advies van de Raad van State om dit niet in te voeren omdat de nieuwe definitie voor veel onduidelijkheid kan zorgen. Ook geven de Kamerleden aan dat het onderscheid tussen uitzendkrachten en payrollers onder de WAB lastig uitvoerbaar is. Minister Koolmees erkent dat de nieuwe definitie voor payrolling kan leiden tot juridische procedures. Volgens de minister is het onderscheid tussen payrollwerknemers en uitzendkrachten echter onvermijdelijk om concurrentie op arbeidsvoorwaarden door middel van payrolling te voorkomen.

Uitstel van de Wet arbeidsmarkt in balans?

De Kamerleden vragen daarnaast om uitstel van de invoering van (onderdelen van) de WAB, bijvoorbeeld voor de nieuwe premiedifferentiatie voor de Werkloosheidswet (WW). Volgens de minister is het echter niet nodig om de ingangsdatum van de wijzigingen in de WW-premie aan te passen. De belangrijkste acties die vóór 2020 door de Belastingdienst en UWV hiervoor ondernomen moeten worden, lopen vrijwel op schema. De geplande ingangsdatum van de WAB – waaronder de wijzigingen in de WW-premie – blijft dus gewoon 1 januari 2020.
Naar verwachting vindt de plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer plaats op 20 en 21 mei.