Vragen over: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Een groot deel van de maatregelen gaat per 1 januari 2020 in. De voorbereiding op deze nieuwe wetgeving kan de nodige vragen oproepen.

18 juni 2019 | Door redactie

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan in het ontslagrecht, de transitievergoeding, de ketenbepaling, de regels voor het werken met oproepkrachten en payrollwerknemers en het stelsel van de WW-premie. Nu deze maatregelen definitief ingaan, kunnen werkgevers onder meer zich het volgende afvragen.

Is met een tussenpoos alvast de langere ketenbepaling te gebruiken?

Per 1 januari 2020 wijzigt de duur van de ketenbepaling van twee naar drie jaar. Een werkgever kan dit jaar nog een tussenperiode inlassen waarin de werknemer niet werkt en de werknemer vervolgens op 1 januari 2020 weer een nieuw tijdelijk contract aanbieden, zodat hij deze werknemer geen vast contract hoeft te geven. Een voorbeeld: een tweede jaarcontract van een werknemer loopt op 1 september 2019 af. De werkgever kan dan een tussenpoos inlassen van vier maanden en de werknemer vervolgens op 1 januari 2020 een tijdelijk contract van maximaal acht maanden aanbieden, zonder de duur van de (nieuwe) ketenbepaling te overschrijden. Let op: de periode van vier maanden telt in dit voorbeeld mee in de duur van de ketenbepaling. Last de werkgever een tussenpoos van meer dan zes maanden in, dan begint de ketenbepaling opnieuw: de werkgever kan dan weer drie tijdelijke contracten sluiten binnen een periode van drie jaar voordat de werknemer recht heeft op een vast contract.

Is het aanbieden van een nieuw contract aan een oproepkracht nodig?

Per 1 januari 2020 is een werkgever verplicht om jaarlijks een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten met een nulurencontract en een min-maxcontract. Dit geldt ook voor werknemers die per 1 januari 2020 al langer dan 12 maanden op basis van een oproepcontract werken. Deze werknemers moet de werkgever uiterlijk op 31 januari 2020 een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. De werkgever hoeft geen nieuw contract aan de werknemer aan te bieden. De WAB verplicht hem niet om de oproepkracht een contractverlenging of vast contract te geven. De aanpassing van de arbeidsduur kan de werkgever regelen door hier bijvoorbeeld een brief over te sturen en de wijziging toe te voegen aan de arbeidsovereenkomst.

Krijgen AOW-gerechtigden het recht op een transitievergoeding?

De WAB brengt geen wijzigingen aan in de regels voor de transitievergoeding voor AOW-gerechtigden. Dit betekent dat een werkgever (ook) straks  geen transitievergoeding verschuldigd is aan AOW-gerechtigden.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de adviesdesk!