WAB maakt sectorindeling compleet overbodig

Als het aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ligt, worden ook de Whk-premies voor kleine en middelgrote bedrijven per 2020 niet meer (deels) sectoraal opgebouwd. De Belastingdienst hoeft werkgevers dan helemaal niet meer in een sector in te delen.

16 april 2018 | Door redactie

Het concept-voorstel WAB stelt voor om de bestaande WW-premies die werkgevers betalen, te vervangen door één hoge en één lage premie. De sectorfondsen kunnen dan worden opgeheven. Dat is ook precies de bedoeling, omdat die niet meer helemaal van deze tijd zijn. Enerzijds werken de meeste werknemers allang niet meer hun hele carrière in één sector, terwijl de verschuldigde WW-premie daar nu wel van uitgaat. Aan de andere kant zijn organisaties steeds vaker sectoroverschrijdend bezig en is de huidige onderverdeling in sectoren nogal verouderd.

Alternatief voor sectorale premies Whk

Het is de bedoeling om de sectorindeling helemaal vaarwel te zeggen. Dat betekent dat er ook een alternatief moet komen voor de sectorale premies voor de Werkhervattingskas (Whk) (tool) die kleine en middelgrote werkgevers (deels) betalen als ze geen eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Het kabinet wil deze premies vervangen door een betere premiesystematiek die ook klaar is voor de toekomst. 

Voorwaarden voor nieuwe opbouw Whk-premie

Over de exacte invulling van het nieuwe systeem wil het kabinet nog in gesprek met de sociale partners. Wel is al duidelijk dat de opvolger van de sectorale premies aan een aantal voorwaarden moet voldoen:

  • Het moet aansluiten bij het risicoprofiel van werkgevers.
  • Het moet rekening houden met de mate waarin werkgevers hun eigen ZW- en WGA-risico kunnen beheersen.
  • Het moet bijdragen aan solidariteit in het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid.
  • Het moet bijdragen aan een goede balans tussen de collectieve verzekering bij UWV en het eigenrisicodragerschap.
  • Het moet werkbaar zijn voor de Belastingdienst en UWV.