Wat is de status van de WAB?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. Maar wanneer weet u zeker dat uw organisatie met deze regels te maken krijgt?

28 maart 2019 | Door redactie

Begin februari werd de WAB aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamer, maar zij heeft hier nog niet over gestemd. De Eerste Kamer streeft ernaar om de behandeling van het wetsvoorstel voor juni 2019 af te ronden. Dit betekent dat voor die tijd duidelijk moet zijn of de regels uit het wetsvoorstel in de huidige vorm doorgaan. Hier vindt u een overzicht van de maatregelen die in de WAB zijn opgenomen.

Ketenbepaling heeft onmiddellijke inwerkingtreding

Stemt een meerderheid van de Eerste Kamer in met de WAB, dan gaat het wetsvoorstel per 1 januari 2020 in. Voor de meeste maatregelen geldt een onmiddellijke inwerkingtreding. Voor de ketenbepaling betekent dit bijvoorbeeld dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 een ketenbepaling van drie jaar (in plaats van twee jaar) van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.

Wanneer gelden nieuwe regels transitievergoeding?

Voor de berekening van de transitievergoeding geldt dat de dag waarop een UWV-procedure is gestart of het ontbindingsverzoek is ingediend bepalend zijn voor het toepassen van de oude of de nieuwe regels. Ontvangt UWV de aanvraag van de werkgever vóór 1 januari 2020, dan gelden de oude regels. Komt de aanvraag op of na 1 januari 2020 binnen, dan zijn de nieuwe regels voor de berekening van de transitievergoeding van toepassing. Bij opzegging door de werkgever is de dag van de opzegging bepalend en bij ontslag met wederzijds goedvinden de dag waarop de werknemer instemt met het ontslag.

Overgangsrecht nieuwe regels oproepkrachten

De nieuwe regels voor oproepkrachten gelden ook per 1 januari 2020. Wel is er een overgangsrecht in het wetsvoorstel opgenomen. Hierdoor moeten werkgevers binnen een maand na de ingang van het wetsvoorstel (in januari 2020 dus) een aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen aan werknemers die op dat moment al langer dan twaalf maanden op basis van een oproepcontract werken.