Wijziging in regels voor oproepovereenkomst onder WAB

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt per 1 januari 2020 voor nieuwe regels voor oproepovereenkomsten. Minister Koolmees van SZW wil vóór 2020 nog een extra wijziging aanbrengen in de regels voor de oproepovereenkomst.

22 oktober 2019 | Door redactie

Werkgevers die met oproepkrachten werken, moeten voor komend jaar rekening houden met nieuwe regels. Zo veranderen de regels voor een oproep en geldt voor een oproepovereenkomst de hoge WW-premie. In het Besluit oproepovereenkomsten is nu opgenomen dat een contract waarin een vast aantal uren is vastgelegd en waarin is bepaald dat de werkgever de werknemer kan oproepen voor bijzondere diensten (consignatie-, bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten), géén oproepovereenkomst is. Voorwaarde voor consignatie- en bereikbaarheidsdiensten is wel dat de werkgever per uur een vergoeding in geld of compensatie in betaalde vrije tijd geeft. Omdat deze voorwaarde in de praktijk voor problemen zorgt, is de minister van plan het Besluit te wijzigen.

Vergoeding per dienst in plaats van per uur

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de bewindsman dat veel cao’s alleen verloning of compensatie per dienst mogelijk maken en niet per uur. Arbeidsovereenkomsten op basis van deze cao’s voldoen dan niet aan de voorwaarde uit het Besluit oproepovereenkomsten, waarin staat dat het om een vergoeding of compensatie per uur moet gaan (in plaats van per dienst). Er is echter weinig tijd om de cao’s nog vóór ingang van de WAB aan te passen, waardoor werkgevers voor deze krachten onder meer de hoge WW-premie zouden moeten betalen.
Om dit te voorkomen, vervalt het vereiste dat er sprake moet zijn van een vergoeding of compensatie per uur. De hiervoor beschreven contracten zijn dan niet als oproepovereenkomsten aan te merken en kunnen onder de lage WW-premie vallen. Het conceptbesluit dat dit moet regelen, stuurt de minister zo snel mogelijk voor advies naar de Raad van State. Bedoeling is dat de wijziging gelijk met de WAB per 2020 ingaat.