De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk? Deze toolbox zet het op een rijtje.
 • 1

  Download de interactieve checklist

  De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

  Wat moeten werkgevers met de WAB?

  Per 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht geworden. Die heeft een aantal maatregelen uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) gerepareerd die in de praktijk niet het gewenste effect hadden en een aantal nieuwe regels geïntroduceerd. De WAB brengt nogal wat veranderingen voor werkgevers en werknemers met zich mee. Welke, en wat betekenen die in de praktijk?
 • 2

  De maatregelen in vogelvlucht

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

  Infographic Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum: 13-08-2019

  De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).


  Wat regelt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

  Vraag & Antwoord Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum: 10-09-2019

  In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die per 1 janauri 2020 is ingegaan, zijn een hoop tekortkomingen van de Wet werk en zekerheid hersteld, las ik. Wat regelt de WAB per 2020 allemaal precies?


  De ingangsdata van de maatregelen uit de WAB

  Verdiepingsartikel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum: 01-01-2020

  Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), gaat deze wet definitief per 1 januari 2020 in. Het grootste deel van de maatregelen is dan direct van kracht. Ze gelden niet alleen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten, maar hebben vaak onmiddellijk consequenties voor lopende contracten. Bereid u dus op tijd voor op de nieuwe regels!


  Gevolgen WAB voor de ondernemingsraad

  Nieuws Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum: 01-11-2019

  Per 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet wijzigt het ontslagrecht, de transitievergoeding, de ketenbepaling, de regels voor het werken met oproepkrachten en payrollwerknemers en het stelsel van de WW-premie. Dit kan ook leiden tot wijzigingen in het aanname-, ontslag- en bevorderingsbeleid van uw organisatie. Welke rol speelt de ondernemingsraad (OR)?


 • 3

  De veranderingen voor flexkrachten

  Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

  Verdiepingsartikel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum: 01-01-2020

  Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerheid te geven. Flexibele arbeid wordt niet afgeschaft, maar het kabinet wil wel de negatieve gevolgen voor werknemers beperken. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat hiervoor een flink aantal maatregelen, die sinds 2020 van kracht zijn.


  Oproepkracht recht op loon bij afzegging binnen 4 dagen

  Nieuws Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum: 17-04-2018

  Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt de regels voor oproepkrachten met een nulurencontract en een min-maxcontract. Zo moet de werkgever straks jaarlijks een aanbod doen aan een oproepkracht voor een vaste arbeidsomvang.


  Modelbrief schriftelijke oproep

  Tool Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum: 12-11-2019

  Met deze modelbrief roept u oproepkrachten snel en correct op om te komen werken, volgens de regels van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).


  Vaste arbeidsomvang aanbieden aan oproepkracht

  Tool Oproepkrachten Publicatiedatum: 01-07-2020

  De werkgever moet oproepkrachten na 12 maanden vaste uren bieden: met deze maatwerkbrief is het correct geregeld.


  Nulurencontract onbepaalde tijd

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 04-07-2022

  Gebruik deze overeenkomst als u een nulurencontract voor onbepaalde tijd nodig heeft.


  Wat moet er veranderen in payrollovereenkomsten door de WAB?

  Vraag & Antwoord Payrolling Publicatiedatum: 11-11-2019

  Wat moet er in payrollovereenkomsten worden aangepast door de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020?


  WAB wijzigt de regels voor payrollwerknemers

  Verdiepingsartikel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum: 01-01-2020

  Per 1 januari 2020 gaat het nodige veranderen in de payrollregels. In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) is geregeld dat payrollbedrijven straks geen uitzendbeding of een ruimere ketenbepaling meer kunnen hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij uw organisatie in dienst zijn. Wat betekent dit in de praktijk?


  Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling

  Tool Ketenbepaling Publicatiedatum: 10-09-2019

  Met deze tool krijgt u inzicht in welke regels voor 2020 golden en welke op dit moment rechtsgeldig zijn.


  Geldt er een overgangsrecht voor de ketenbepaling die per 2020 is verlengd?

  Vraag & Antwoord Ketenbepaling Publicatiedatum: 02-10-2019

  Tot 31 december 2019 mocht een werkgever maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten afsluiten in een maximale periode van 24 maanden, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstond. Vanaf 1 januari 2020 mag een werkgever 3 tijdelijke arbeidscontracten aanbieden in een maximale periode van 36 maanden. Welke regel geldt voor arbeidsovereenkomsten die al voor 2020 afgesloten zijn, maar na 2020 doorlopen?


  Welke maatregelen kent de WAB voor seizoenswerk?

  Vraag & Antwoord Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum: 11-11-2019

  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) biedt op verschillende uitzonderingen voor tijdelijke krachten die werk doen dat niet het hele jaar beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld seizoenswerkers in de agrarische sector. Wat zijn de bijzondere regels voor deze doelgroep?


 • 4

  De veranderingen in het ontslagrecht

  Ontslagrecht op de schop door Wet arbeidsmarkt in balans

  Verdiepingsartikel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum: 01-01-2020

  Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven, zodat werknemers meer zekerheid krijgen. De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft daar niet genoeg aan bij te dragen. Daarom is per 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden, die de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid moet verkleinen. Welke gevolgen heeft deze wet voor het ontslagrecht?


  Transitievergoeding berekenen

  Tool Transitievergoeding Publicatiedatum: 03-01-2022

  Gebruik deze rekentool om de hoogte van de transitievergoeding snel en makkelijk te berekenen.


  Hoe berekent u de transitievergoeding voor en na de WAB?

  Verdiepingsartikel Transitievergoeding Publicatiedatum: 07-08-2019

  Met de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 en het vervallen van bepaalde overbruggingsregelingen uit de WWZ, gaan er een hoop zaken veranderen, ook op het gebied van de transitievergoeding. De wijzigingen zal uw organisatie in de portemonnee merken en niet altijd in uw voordeel.


  Maakt WAB ontslag straks makkelijker?

  Nieuws Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum: 05-03-2019

  Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt ervoor dat werkgevers in een ontbindingsverzoek straks twee of meerdere ontslaggronden met elkaar kunnen combineren. Dit maakt het makkelijker om werknemers te ontslaan, al moeten de ontslaggronden uiteraard nog steeds goed onderbouwd zijn.


  Ontslaggronden combineren

  Infographic Ontslag Publicatiedatum: 14-10-2019

  Per 2020 kunnen werkgevers voor ontbinding van een arbeidscontract weer ontslaggronden combineren. Maar niet alle ontslaggronden mogen onderdeel zijn van zo’n ‘cocktail’ van redenen om een werknemer te ontslaan.


 • 5

  De veranderingen in de WW-premie

  WW-premie straks niet per sector maar per arbeidsovereenkomst

  Verdiepingsartikel Werkloosheidswet (WW) Publicatiedatum: 14-08-2019

  Per 1 januari 2020 is de manier van berekening van het premiepercentage voor de Werkloosheidswet (WW) grondig anders. De gedifferentieerde premie WW namelijk niet meer afhankelijk zijn van de sectorindeling, maar van het soort arbeidsovereenkomst van de individuele werknemers. Dat kan voor uw organisatie een stuk goedkoper, maar ook veel duurder uitpakken!


  Nieuwe WW-premie WAB in 2020 2,94% en 7,94%

  Nieuws Sociale verzekeringen Publicatiedatum: 17-09-2019

  Werkgevers gaan per 1 januari 2020 voor de Werkloosheidswet 2,94% of 7,94% premie betalen voor iedere werknemer. De hoge premie geldt voor flexibele krachten en de lage voor vaste werknemers. De sectorpremie voor de WW verdwijnt, zo werd bekend op Prinsjesdag.


  Drie maanden extra de tijd voor addendum lage WW-premie

  Nieuws Sociale verzekeringen Publicatiedatum: 10-12-2019

  Werkgevers krijgen drie maanden langer de tijd om ervoor te zorgen dat hun administratie voldoet aan de eisen voor het toepassen van de lage WW-premie. Van 1 januari tot 1 april 2020 mogen zij zonder addendum tóch de lage premie toepassen voor werknemers met een vast contract.


  Voorbeeld addendum verlenging voor onbepaalde tijd

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 09-01-2020

  Met deze maatwerkbrief regelt u een verlenging voor onbepaalde tijd met de arbeidsvoorwaarden uit de vorige arbeidsovereenkomst.


  Lage WW-premie nog in 2 situaties herzien per 2020

  Nieuws Sociale verzekeringen Publicatiedatum: 04-07-2019

  Als werkgevers per 2020 voor een werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst en arbeidsomvang de lage WW-premie toepassen, moeten ze die in 2 situaties met terugwerkende kracht herzien naar de hoge premie. Eigenlijk zou dat in 4 situaties het geval zijn, maar die andere 2 waren voor UWV niet al per 2020 uitvoerbaar.


  Bepalen of herziening van de WW-premie nodig is

  Tool Sociale verzekeringen Publicatiedatum: 13-11-2019

  Met deze rekentool bepaalt u of het noodzakelijk is om voor een werknemer met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen.