Wanneer is er sprake van veelvuldig ziekteverzuim voor ontslaggrond c?

26 juli 2019

Wanneer is er in de praktijk precies sprake van veelvuldig ziekteverzuim, wat een voorwaarde is voor toepassing van ontslaggrond c?

In artikel 7:669 van het Burgerlijk Wetboek staat ontslaggrond c omschreven als ‘frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen’. Hiervan is sprake als de werknemer regelmatig niet komt werken omdat hij ziek is of gebreken heeft, en zijn afwezigheid onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de werkgever.

Frequent ziekteverzuim

Of er sprake is van frequent ziekteverzuim van een werknemer hangt af van drie voorwaarden:

  • Dat de werknemer niet kan werken, is geen gevolg van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden in uw onderneming.
  • De werknemer is steeds met enige regelmaat ziek, maar niet voor een aaneengesloten periode langer dan 24 maanden. In dit geval geldt wél ontslaggrond b (‘langdurig arbeidsongeschikt’).
  • Er wordt binnen 26 weken – 6 weken voor AOW-gerechtigde werknemers– geen herstel van de werknemer verwacht. Ook wordt er niet van hem verwacht dat hij binnen diezelfde periode het werk in aangepaste vorm kan uitvoeren.

WAB

Het is aan de kantonrechter om te bepalen of er sprake is van onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering van de werkgever. Het is momenteel nog niet mogelijk om een meerdere ontslaggronden te stapelen en tezamen aan de rechter voor te leggen, maar de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zal dit per 2020 wél toestaan. Als er dan sprake is van frequent verzuim én een verstoorde arbeidsrelatie, zal de kantonrechter dit allebei meewegen.