Wanneer kan ik een werknemer ontslaan wegens veelvuldig ziekteverzuim?

23 januari 2020

Wanneer is er in de praktijk precies sprake van veelvuldig ziekteverzuim, wat een voorwaarde is voor ontslag wegens frequent verzuim op basis van ontslaggrond c?

In artikel 7:669 van het Burgerlijk Wetboek staat ontslaggrond c omschreven als frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. 

Frequent ziekteverzuim

Of er sprake is van frequent ziekteverzuim van een werknemer hangt af van 3 voorwaarden:

  • Dat de werknemer niet kan werken, is geen gevolg van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden in uw onderneming.
  • De werknemer is steeds met enige regelmaat ziek, maar niet voor een aaneengesloten periode langer dan 24 maanden. In dit geval geldt ontslaggrond b (‘langdurig arbeidsongeschikt’).
  • Er wordt binnen 26 weken – 6 weken voor AOW-gerechtigde werknemers– geen herstel van de werknemer verwacht. Ook hij niet binnen diezelfde periode het werk in aangepaste vorm uitvoeren.

De praktijk

Tot op heden is nog geen enkel verzoek tot ontbinding wegens frequent goedgekeurd door de rechter. De rechter oordeelt steeds dat geen sprake is van 'onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering'. Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is de zogeheten cumulatiegrond ingevoerd. Dit houdt in dat verschillende ontslaggronden samengevoegd kunnen worden. Wellicht dat frequent verzuim bij kan dragen aan een samengevoegde ontslaggrond.