Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) hebben werknemers sinds 1 januari 2020 na 3 jaar recht op een vast contract en bij vertrek meteen vanaf indiensttreding recht op een transitievergoeding, in plaats van pas na 2 jaar dienstverband. Daarnaast heeft de werkgever een nieuwe ontslaggrond gekregen om werknemers te ontslaan: de i-grond. Ook zijn er ingrijpende veranderingen doorgevoerd met betrekking tot het nulurencontract en min-maxcontract, payrollwerknemers en de opbouw van de WW-premie.

Uitgelicht

Transitievergoeding is vanaf 2020 vaker te verlagen

Werkgevers kunnen vanaf 2020 in meer gevallen de kosten voor de transitievergoeding verlagen. Zij mogen dan opleidingskosten gericht...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 03-10-2019

Wet arbeidsmarkt in balans houdt gemoederen bezig

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een paar weken geleden in werking getreden. Werkgevers- en werknemersorganisaties willen nu...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 17-01-2020

Transitievergoeding bepalen

Als uw organisatie een werknemer ontslaat of het contract van een werknemer niet verlengt, kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding....

Rekentool
Externe web-tool
Publicatiedatum: 06-09-2019

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing...

Infograhpic
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 13-08-2019

 

Toolboxen

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 08-11-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk?

Tools

Verdiepingsartikelen

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 7 minuten | 01-01-2020

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerhe...

Ontslagrecht op de schop door Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 5 minuten | 01-01-2020

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven, zodat werknemers meer zekerheid krijgen. De Wet we...

De ingangsdata van de maatregelen uit de WAB

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 6 minuten | 01-01-2020

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), gaat deze wet definitief per 1 januari 2020 in. Het grootste d...

Infographics

Slapend dienstverband

Ontslag Publicatiedatum 12-05-2020

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom het ‘slapend dienstverband’. In de infographic ziet u wat er de afgelopen jaren gebeurd is.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een werknemer ontslaan wegens veelvuldig ziekteverzuim?
In artikel 7:669 van het Burgerlijk Wetboek staat ontslaggrond c omschreven als frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering.  Frequent ziekteverzuim Of er sprake is van frequent ziekteverzuim van een werknemer hangt af van 3 voorwaarden: Dat de werknemer... Lees het hele antwoord