Wet DBA

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de Verklaring arbeidsrelaties (VAR). Tot 1 juli 2018 hebben organisaties de tijd om te wennen aan het nieuwe systeem van modelovereenkomsten, die de opdrachtgever garanderen dat hij niet inhoudingsplichtig als hij samenwerkt met een zelfstandig ondernemer. Deze cursus legt u alles uit over de inhoud van de Wet DBA.

Beroepscompetenties

Kennis van de inhoud van de Wet DBA, de modelovereenkomsten en wanneer u te maken kunt krijgen met naheffingen.

Resultaat

Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van de inhoud en het doel van de Wet DBA en waarom u wel of niet met de modelovereenkomsten aan de slag moet. Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt