Aanstaande wijzigingen voor uw werknemers

26 augustus 2015 | Door redactie

Om uw werk als werkgever goed te kunnen doen, is het van belang dat u tijdig weet welke veranderingen er op de politieke agenda staan rondom het arbeidsrecht. De Rijksoverheid heeft een overzicht gemaakt van alle wetsvoorstellen die voor het einde van dit jaar definitief moeten worden.

Uit de planning van de Tweede en Eerste Kamer (pdf) blijkt welke wetsvoorstellen de Tweede en Eerste Kamer in de tweede helft van 2015 nog moeten afhameren. U vindt de wijzigingen die voor u als werkgever relevant kunnen zijn hieronder op een rij. De te behandelen wetsvoorstellen die voor u als bestuurder relevant zijn, leest u terug in het nieuwsartikel 'Bestuurlijke wetten en wijzigingen 2015-2016'. Houd er wel rekening mee dat deze data in een later stadium kunnen wijzigen. 

Wetsvoorstellen die ingaan per 1 januari 2016

 • Wetsvoorstel Harmonisering instrumenten Participatiewet: harmonisering van het voorzieningenpakket voor werknemers met een arbeidsbeperking.
  Afhandeling Tweede Kamer vóór 20 oktober 2015. Afhandeling Eerste Kamer vóór 20 december 2015
 • Wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd: maatregelen die het aantrekkelijker moeten maken om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te houden. 
  Tweede Kamer is akkoord. Afhandeling Eerste Kamer vóór 20 oktober 2015
 • Wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties: vervanging van de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp’ers door een stelsel van modelcontracten.
  Tweede Kamer is akkoord. Afhandeling Eerste Kamer vóór 20 oktober 2015
 • Wijziging WAADI: het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden van payrollers met werknemers die in vaste dienst zijn.
  Afhandeling Tweede Kamer: z.s.m. Afhandeling Eerste Kamer vóór 20 oktober 2015
 • Wetsvoorstel Algemeen pensioenfonds: een nieuw type pensioenfonds waarin u de pensioenregeling die u aanbiedt aan uw werknemers kunt onderbrengen.
  Afhandeling Tweede Kamer: z.s.m. Afhandeling Eerste Kamer vóór 20 december 2015 

Wetsvoorstel dat ingaat per 1 juli 2016

 • Wijziging Arbowet bedrijfsgezondheidszorg: maatregelen naar aanleiding van het advies van de Sociaal Economische Raad over de verbetering van de arbeidsgerelateerde zorg. Door de wet worden de rollen van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker versterkt.
  Afhandeling Tweede Kamer vóór 20 december 2015