Fiscus gaat arbeidsrelaties meer controleren

27 juni 2019 | Door redactie

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën hebben aan de Tweede Kamer doorgegeven dat de Belastingdienst per 2020 het toezicht op arbeidsrelaties gaat verhogen.

Als het goed is treedt de vervanger van de Wet DBA op 1 januari 2021 in werking. Over de voortgang van deze vervanger wordt de Tweede Kamer door de ministers tussentijds geïnformeerd. Voor de zomer was meer duidelijkheid over de toezichtstrategie arbeidsrelaties en de opschorting van de handhaving beloofd. Deze is nu in de vorm van een Kamerbrief bekendgemaakt.

Focus ligt op voorkomen van fouten

Voor het toezicht op de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen zet de Belastingdienst een mix van instrumenten in. De focus ligt daarbij op het voorkomen van fouten in plaats van op het herstellen van fouten. De inzet van deze instrumenten begint met de inzet van meer algemene, voor alle opdrachtgevers geldende instrumenten van toezicht (bijvoorbeeld modelovereenkomsten voor een bepaalde branche). Daarna volgt het toezicht bij individuele opdrachtgevers (bijvoorbeeld door vooroverleg en boekenonderzoeken).

Controle wordt opgevoerd

De handhaving van de controle op de arbeidsrelaties wordt weer opgevoerd. Vanaf 1 januari 2020 kan de fiscus maatregelen nemen als opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet of in onvoldoende mate binnen een redelijke termijn opvolgen. Hiertoe wordt de capaciteit van de Belastingdienst voor het toezicht op arbeidsrelaties vanaf het vierde kwartaal 2019 verdubbeld van 30 fte naar 60 fte. In 2020 gaat dit naar 80 fte.
Ook de toezichtscapaciteit van Inspectie SZW op de naleving van de arbeidswetgeving zal van 2019 – 2022 verder worden geïntensiveerd en verbreed. Bij niet-naleving van de regels kan de Inspectie waarschuwingen, boetes en dwangsommen opleggen en stilleggingen eisen.