FNV overweegt stappen vanwege schijnzelfstandigheid

4 februari 2022 | Door redactie

FNV overweegt gerechtelijke stappen tegen de Staat om handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) af te dwingen. Volgens de vakbond schiet de overheid structureel tekort in de handhaving van de wet en voert ze een wanbeleid tegen schijnzelfstandigheid.

In een brandbrief aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Rij van Financiën verwijst FNV onder meer naar de uitspraken van de rechtbank Amsterdam. De rechtbank oordeelde dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo en de taxichauffeurs van Uber werknemers zijn en geen zelfstandigen. Ondanks de uitspraken zou de overheid werkgevers die gebruikmaken van schijnzelfstandigen geen strobreed in de weg leggen.

Werknemers lijden schade door nalatigheid overheid

Ondanks herhaaldelijk aandringen was én is de overheid volgens FNV nalatig in het handhaven van de Wet DBA, die als doel heeft duidelijkheid te scheppen over de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking of van zelfstandigheid. De vakbond stelt dat het inhouden van loonheffingen al sinds 1 mei 2016 achterwege blijft door het opschorten van de handhaving van de wet. Hierdoor lijden werkenden, leden van vakbonden en vakbonden zelf grote schade. Zo hebben veel schijnzelfstandigen nog altijd geen ontslagbescherming en krijgen ze niet de arbeidsvoorwaarden waar ze wel recht op hebben. Ook wordt de positie van vakbonden ondermijnd door het niet naleven van cao’s.

Concrete aanpak van erkend probleem ontbreekt

Bovendien verwijt FNV het kabinet dat het probleem van schijnzelfstandigheid in het Coalitieakkoord 2021-2025 erkend wordt, maar dat er geen concrete aanpak is. De in het regeerakkoord opgenomen passages over een verdere ontwikkeling van de webmodule voor de kwalificatie van een arbeidsrelatie en het tegengaan van schijnzelfstandigheid door een betere handhaving bij een vermoeden van werkgeverschap zouden niet getuigen van een besef van urgentie vanuit de overheid.

Procedure na uitblijven passende reactie

Om de eerdergenoemde schade niet verder te laten oplopen, verzoekt FNV de overheid met klem alsnog over te gaan op handhaving van de wet. FNV verwacht uiterlijk 17 februari een passende reactie. Als deze uitblijft, overweegt de vakbond een procedure tegen de Staat op te starten.

Bijlagen bij dit bericht

Wet DBA
E-learning | VideoCollege 6 minuten
Webmodule voor zzp’ers
Verdiepingsartikel