Geen dienstbetrekking meer voor commissaris

1 februari 2016 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat hij de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen gaat afschaffen. Dit betekent dat organisaties hun commissarissen na uitfasering van de VAR toch niet standaard in de loonaangifte hoeven te betrekken.

Tijdens de behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in de Eerste Kamer is Wiebes teruggekomen op zijn voornemen om voor commissarissen de vrijwaring voor de loonheffingen te laten vervallen. Als voor commissarissen na het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geen vrijwaring meer mogelijk zou zijn, zou elke organisatie standaard loonbelasting/premie volksverzekeringen moeten gaan inhouden op de beloning van haar commissarissen. Er zou dan standaard sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. De Wet DBA liet voor commissarissen geen mogelijkheid meer om dit te voorkomen.

Belastingheffing voor commissaris via IB-aangifte

Inmiddels heeft Wiebes deze plannen dus herzien. Hij heeft toegezegd de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen volledig te willen afschaffen. Hij is van plan om dit eerst via een beleidsbesluit te regelen, en uiteindelijk via een aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964. Waarschijnlijk maakt hij dit nog voor de afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 in orde. Organisaties hoeven dan geen enkele commissaris meer in de loonaangifte te betrekken. Commissarissen moeten de belastingheffing zelf via hun aangifte inkomstenbelasting regelen.